ŠTAMPANJE POČINJE U MARTU 2013. GODINE: U novim ličnim kartama podaci o krvnoj grupi i entitetskom državljanstvu

ŠTAMPANJE POČINJE U MARTU 2013. GODINE: U novim ličnim kartama podaci o krvnoj grupi i entitetskom državljanstvu


Štampanje novih ličnih karti u BiH koje je najavljeno za početak iduće godine najvjerovatnije će početi tek u martu, zbog toga što je BiH kasnila sa donošenjem Zakona o ličnoj karti, dok Federacija BiH nije počela primjenu Zakona o matičnim knjigama

Lična karta-CIPSGlasnogovornica Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Amila Opardija je istakla da su sve potrebne aktivnosti za početak izdavanja ličnih karata u toku, uvezani su svi nadležni MUP-ovi i opštine, kao i izmjene koje se tiču upisa entitetskog državljanstva i krvne grupe, javlja eKapija.

Prema njenim riječima, budžetiranje sistema ličnih karata i vozačkih dozvola posmatra se na period od deset godina, koliko važe lične karte, zbog čega je neophodno za ovaj period planirati pet miliona obrazaca ličnih karata i dva miliona obrazaca vozačkih dozvola što je najveća stavka budžeta.

“Za tehničke pripreme softvera te opreme za pohranjivanje podataka i personalizaciju u toku 2012. godine planirano je 3,5 miliona KM. Agencija je izvršila neophodne analize i prijedloge dostavila Savjetu ministara BiH, koji će u idućem periodu da donese odluku o cijeni nove lične karte”, rekla je Opardija i dodala da će stanovnici lične karte mijenjati po isteku važenja sadašnjih.

Generalni sekretar Savjeta ministara BiH Zvonimir Kutleša rekao je da bi se odluka o visini cijene ličnih karata koje će biti izdavane u BiH pred Savjetom ministara mogla naći već ove sedmice. U IDDEEA-i ističu da se nove lične karte štampaju isključivo zbog veće bezbjednosti.

“Na novim ličnim kartama podaci će biti ispisani ćirilicom i latinicom. Na zahtjev građana moći će se unijeti i entitetsko državljanstvo i krvna grupa. Najveća promjena je to što će nova lična karta sadržavati elektronski čip u koji će se moći pohraniti digitalni potpis na zahtjev građanina”, naglasila je Opardija.