RS: Nekontrolirani uvoz voća nanosi štetu proizvodnji

Nakon šteta od mraza, a zatim i suše, voćari u Republici Srpskoj upozoravaju da nekontrolirani uvoz nanosi novu štetu ovoj proizvodnji u RS-u. Zatražili su hitan sastanak s nadležnim u Vladi i Ministarstvu poljoprivrede RS-a da bi se pokrenule mjere smanjenja prekomjernog uvoza, odnosno zaštite domaćeg tržišta.

 [24 sata info] 

Predlažu Vladi da im subvencionira kamate na kredite i to u ovoj i naredne dvije godine da bi mogli održati proizvodnju. 
 
Voćari tvrde da je prekomjerni uvoz u zadnjih nekoliko godina tri puta veći od izvoza te da se godišnje u BiH uvezu jabuke u vrijednosti većoj od 10 miliona maraka. 
 
- Uvozi se roba iz Makedonije i Mađarske i odmah snižava ionako malu cijenu naših proizvoda, kaže Nikola Vukota, voćar iz Gradiške. 
 
Šteta koju su voćari u Republici Spskoj pretrpjeli u ovoj godini iznosi 43 miliona maraka, pa su još ranije upozoravali da se voćarstvo RS-a nalaze na rubu ponora, a voćari na korak od napuštanja te proizvodnje. 
 
Mraz je ove godine nanio najveću štetu u historiji voćarstva koja seže u zadnjih 50 godina, naglašavaju i u Udruženju voćara RS-a uz ponovno očekivanje da će Vlada RS-a uvažiti njihove argumente i riješiti na pravi način pitanje naknade šteta dodatnim izdvajanjima iz budžeta. 
 
U suprotnom, dodaju da je voćarstvu potpisana smrtna presuda s odgodom izvršenja do marta naredne godine. 
 
Još ranije je Udruženje voćara RS-a upozorilo da je nezadovoljno pristupom Vlade RS-a u saniranju posljedica elementarnih nepogoda i predloženim mjerama, ukoliko voćari i štete od mraza koje je voćarstvo pretrpjelo ne budu zasebno tretirani. 
 
Međutim, priznaju da su od nadležnih u Vladi ponovo čuli stari izgovor – para nema.