Mustafa Cerić vodi Bošnjake u geto

Objavljeno 06.01.2013 u 12:59

Nacionalna emancipacija i parainstitucije odnos je što se dešava u bosanskohercegovačkom društvu, na tendencije iz prošlosti koje imaju namjeru da se produžavaju i u budućnosti, na Balkanu i cijeloj Evropi. 

Ovakve političke strategije stvaranja parainstitucija kroz nacionalnu emancipaciju mogu postati velika prijetnja u bezbjednosti u cijeloj Evropi, rečeno je na redovnoj sesiji Kruga 99. 

"Kada je u pitanju problem parainstitucija u okviru BiH, lično sam zabrinut za bošnjačku poziciju u smislu da različite psihologije i različiti ljudi stvaraju neka svoja privatna preduzeća preko kojih nastoje ostvariti neku političku, kultorološku, duhovnu i svaku drugu dominaciju nad jednim narodom"
, izjavio je uvodničar na sesiji Kruga 99 o "Nacionalnoj emancipaciji i parainstitucijama" - pjesnik Hadžem Hajdarević

Na novinarsko pitanje, odgovorio je da se radi o "privatnom preduzeću" bivšeg reisa Mustafe Cerića, koji ovim činom nastoji da napravi svoj lični prostor.

"Svjetski kongres Bošnjaka osnovan je krajem prošle godine na čijem je čelu Mustafa Cerić. Namjera mu je da ureduje Bošnjacima i u budućnosti na isti način kako je to činio dok je niz godina obavljao najvišu vjersku poziciju", pojasnio je Hajdarević. 

Zbog toga je Hajdarević dodao da je zabrinut i nesretan zbog pokušaja getoizacije jednog naroda.

"Stvaranja mentalnih enklava, a u svakom slučaju riječ je o jednom opasnom činu koji ima za posljedicu antibosanski i antidržavni, a pogotovo antibošnjački čin sa nepredvidivim posljedicama", zaključio je Hajdarević.

Za drugog uvodničara dr. Senadina Lavića nacionalna emancipacija i stvaranje parainstitucija je vraćanje u 19. stoljeće. 

"U jednom ilegalnom sistemu koji proizilazi iz dejtonskog Ustava moguće je da se provode ovakve djelatnosti i da određene grupe ljudi sebi daju za pravo da naprave institucije i da tvrde da su to institucije nad institucijama. U bošnjačkom saborovanju, ovih zadnjih dana tragično je što se na čelo Bošnjaka postavljaju vjerski službenici. Strah me je da Svjetski bošnjački kongres direktno vodi u čisti etnički geto Bošnjaka" - kazao je Lavić. 

Senadin Lavić misli da je to doprinos antibosanskohercegovačkom projektu da se naprave tri etničke teritorije na kojima će biti po jedan jezik, vođa, religija i jedan narod, odjeljen od druga dva naroda u BiH. Saborovanje ili kongresi monoetničke naravi direktno udaraju u povijesno biće BiH.