Trnka: "Sve do Dejtonskog sporazuma Republika Srpska je bila ilegalna tvorevina"

Gost Dnevnika TV1 je Kasim Trnka prof. Ustavnog prava. Nedavno je Milorad Dodik izašao sa tezom o samoopredjeljenju RS. On kaže: „Kako neki drugi imaju pravo na samoopredjeljenje, a mi nemamo“, pri tome misli na Kosovo.

 [24 sata info] 

Koja je razlika između BiH i Kosova, ima li po međunarodnom pravu RS pravo na samoopredjeljenje?

Apsolutno je neumjesna i bez ikakvih argumenata ta paralela između Kosova i Republike Srpske. Republika Srpska je dio Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina nije nastala udruživanjem entiteta, nego je Ustavom Bosne i Hercegovine utvrđeno da se Bosna i Hercegovina sastoji od dva entiteta. Dakle, sve do Dejtonskog sporazuma Republika Srpska je zapravo bila ilegalna tvorevina koja je tek Dejtonskim sporazumom stekla određeni legalitet i to u onoj mjeri koliko je bila u saglasnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Pravo na samoopredjeljenje Kosovo ili bivše Republike SFRJ su mogle imati  radi toga što su oni bili sastavni dio jugoslovenske države i što je ta država nastala udruživanjem federalnih jedinica, odnosno Republika.

Ovdje, niti po principu narodnog suvereniteta, ni po bilo kojem drugom principu ne postoji osnova, osim naravno upotrebe fizičke sile, ali to onda pravno ni na koji načine ne može biti priznato. Pretpostavljam da je i Dodik sam svjestan da to nema nikakvih izgleda, pogotovo u procesu približavanja EU, kad sve te ideje o separatizmu potpuno gube svaki smisao, kaže Trnka.

Razgovor sa gostom pogledajte u prilogu:  http://www.youtube.com/watch?v=Sqzn_pRooR0&feature=player_embedded