"Tužioci Bisić i Šljivar su opstruirali istragu o atentatu"

S obzirom da se Tužilaštvo Kantona Sarajevo, umjesto da radi svoj zakonom propisan posao, odlučilo pisati saopćenja za javnost, Bh.Patriotska stranka (BPS-Sefer Halilović) dužna je javnosti potpuno ogoliti činjecine koje Tužilaštvo KS zaobilazi gotovo dvije decenije a radi se o sljedećim faktima:

 1. Tužilaštvo KS nikada nije saslušalo očevidce samog atentata na generala Halilovića

2. Tužilaštvo KS nikada nije saslušalo svjedoke penjanja na balkon Halilovićevog stana

3. Tužilaštvo KS nikada nije saslušalo svjedoka osmatranja Halilovićevog stana

4. Tužilaštvo KS nikada nije saslušalo Miru Poštić, Mijanu Demirović, Nikolu Masleka, Samira Suljagića, Envera Darmana i Voju Popića koji su radili na nelegalnom prisluškivanju telefona generala Halilovića

5. Tužilaštvo KS nikada nije saslušalo Bakira Sadovića koji je gotovo svakodnevno dolazio u SDB po "svježe" razgovore generala Halilovića

6. Tužilaštvo KS nikada nije izvršilo istragu zašto i gdje su nestali gotovo svi prisluškivani razgovori od 7.7.1993. kada je atentat na porodicu generala Halilovića izvršen

7. Tužilaštvo KS nikada nije pokrenulo pitanje nestanka fotografija lica mjesta eksplozije u stanu generala Halilovića ali su zato izvještaj MUP-a prihvatili kao validan iako je sačinjen bez neophodnih materijalnih dokaza, bez stručnih lica i bez potrebnih vještačenja

8. Tužilaštvo KS nikada nije saslušalo podnosioca krivične prijave, dakle samog generala Halilovića, koji itekako ima podatke u vezi atentata

9. Tužilaštvo KS nikada nije uzelo u obzir dokumente SDB-a i SVB-a iz kojih proističe podstrekivanje na ubistvo generala Halilovića

10. Tužilaštvo KS nikada nije saslušalo dva oficira Vojne bezbjednosti ARBiH koji su stanovali, jedan u istom ulazu gdje i porodica Halilović, a jedan u ulazu do ulaza porodice Halilović

11. Tužilaštvo KS nikada nije saslušalo četiri svjedoka koji su bili ispred i sa dvije strane zgrade u kojoj je stanovala porodica Halilović i nisu čuli nikakav karakterističan zvuk granate već samo eksploziju

12. Tužilaštvo KS nikada nije tražilo artiljerijske dnevnike položaja vojske tzv.VRS sa kojih su pripadnici MUP-a tvrdili da je ispaljena "granata"

13. Tužilaštvo KS nikada nije stavilo pod upitnik MUP-ove izvještaje koji se razlikuju po mjestu ispaljenja, upadnom uglu, uglu ispaljenja i tipu "granate"

14. Tužilašto KS ne može zvati pripadnike MUP-a, koje porodica Halilović tuži kao izvršioce zločina, da imaju bilo kakvu ulogu u istrazi samog zločina jer je to ruganje žrtvama i porodico Halilović

15. Tužilaštvo KS nikada nije saslušala Dragana Šošića, Nedžada Herendu, a u spisu o atenatu na porodicu Halilović postoje samo 3 izjave i 2 službene zabilješke od sve ukupno 6 listova papira što je bilans smiješne "istrage" kako je naziva Tužilaštvo KS

BPS-Sefer Halilović poručuje da ovakvo ruganje pravdi, žrtvama zločina i oštećenim porodicama neće proći Tužilaštvu KS jer će kad tad odgovarati i tužioci koji su, poput Mustafe Bisića i Branka Šljivara opstruirali ovu istragu i vodili je svjesno u krivom smjeru!