Rodna kuća Alije Izetbegovića pretvara se u muzej

Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) renovirat će rodnu kuću prvog predsjednika BiH Alije Izetbegović.

urska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) renovirat će rodnu kuću prvog predsjednika BiH Alije Izetbegovića.

Kuća, koja je nalazi u Bosanskom Šamcu, nakon renoviranje služit će kao muzej. U rodnoj kući Izetbegovića će, osim muzeja, biti i kancelarija koja će služiti kao centar Muslimanskog dobrotvornog društva “Merhamet”.

Osim rodne kuće Izetbegovića, TIKA će realizirati i četiri nova projekta u BiH.

Nova zgrada za Karađoz-begovu medresu u Mostaru

TIKA će dovršiti izgradnju nove zgrade Karađoz-begove medrese, jedine medrese u Hercegovini, koja još uvijek radi.

Osim toga, nastavljaju se i radovi na Univerzitetu u Sarajevu kako bi se ojačale fizičke mogućnost univetziteta. TIKA će obnoviti salu za konferencije na Fakultetu političkih nauka. Ovaj projekat se planira završiti do kraja ove godine.

Dom zdravlje u Moštrama kod Visoko

Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju će isto tako izgraditi i dom zdravlja u Moštrama kod Visoko. Radovi su počeli u martu i planiraju se završiti do jula. Predviđa se da novi dom zdravlja u Moštrama pruža zdravstvene usluge za 15 hiljada ljudi.

Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) renovirat će rodnu kuću prvog predsjednika BiH Alije Izetbegović.
 
Kuća, koja je nalazi u Bosanskom Šamcu, nakon renoviranje služit će kao muzej. U rodnoj kući Izetbegovića će, osim muzeja, biti i kancelarija koja će služiti kao centar  Muslimanskog dobrotvornog društva "Merhamet".
 
Osim rodne kuće Izetbegovića, TIKA će realizirati i četiri nova projekta u BiH.
 
-Nova zgrada za Karađoz-begovu medresu u Mostaru-
 
TIKA će dovršiti izgradnju nove zgrade Karađoz-begove medrese, jedine medrese u Hercegovini, koja još uvijek radi.
 
Osim toga, nastavljaju se i radovi na Univerzitetu u Sarajevu kako bi se ojačale fizičke mogućnost univetziteta. TIKA će obnoviti salu za konferencije na Fakultetu političkih nauka. Ovaj projekat se planira završiti do kraja ove godine.
 
-Dom zdravlje u Moštrama kod Visoko-
 
Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju će isto tako izgraditi i dom zdravlja u Moštrama kod Visoko. Radovi su počeli u martu i planiraju se završiti do jula. Predviđa se da novi dom zdravlja u Moštrama pruža zdravstvene usluge za 15 hiljada ljudi. - See more at: http://www.24sata.info/vijesti/bosna-i-hercegovina/146441-novi-projekti-tika-e-nova-zgrada-za-karadjoz-begovu-medresu-izetbegoviceva-kuca-postaje-muzej.html#sthash.G6dwDOYU.dpuf

Osim rodne kuće Izetbegovića, TIKA će realizirati četiri nova projekta u BiH

Foto: AA

Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) renovirat će rodnu kuću prvog predsjednika BiH Alije Izetbegović.
 
Kuća, koja je nalazi u Bosanskom Šamcu, nakon renoviranje služit će kao muzej. U rodnoj kući Izetbegovića će, osim muzeja, biti i kancelarija koja će služiti kao centar  Muslimanskog dobrotvornog društva "Merhamet".
 
Osim rodne kuće Izetbegovića, TIKA će realizirati i četiri nova projekta u BiH.
 
-Nova zgrada za Karađoz-begovu medresu u Mostaru-
 
TIKA će dovršiti izgradnju nove zgrade Karađoz-begove medrese, jedine medrese u Hercegovini, koja još uvijek radi.
 
Osim toga, nastavljaju se i radovi na Univerzitetu u Sarajevu kako bi se ojačale fizičke mogućnost univetziteta. TIKA će obnoviti salu za konferencije na Fakultetu političkih nauka. Ovaj projekat se planira završiti do kraja ove godine.
 
-Dom zdravlje u Moštrama kod Visoko-
 
Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju će isto tako izgraditi i dom zdravlja u Moštrama kod Visoko. Radovi su počeli u martu i planiraju se završiti do jula. Predviđa se da novi dom zdravlja u Moštrama pruža zdravstvene usluge za 15 hiljada ljudi.

- See more at: http://www.24sata.info/vijesti/bosna-i-hercegovina/146441-novi-projekti-tika-e-nova-zgrada-za-karadjoz-begovu-medresu-izetbegoviceva-kuca-postaje-muzej.html#sthash.G6dwDOYU.dpuf

Osim rodne kuće Izetbegovića, TIKA će realizirati četiri nova projekta u BiH

Foto: AA

Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) renovirat će rodnu kuću prvog predsjednika BiH Alije Izetbegović.
 
Kuća, koja je nalazi u Bosanskom Šamcu, nakon renoviranje služit će kao muzej. U rodnoj kući Izetbegovića će, osim muzeja, biti i kancelarija koja će služiti kao centar  Muslimanskog dobrotvornog društva "Merhamet".
 
Osim rodne kuće Izetbegovića, TIKA će realizirati i četiri nova projekta u BiH.
 
-Nova zgrada za Karađoz-begovu medresu u Mostaru-
 
TIKA će dovršiti izgradnju nove zgrade Karađoz-begove medrese, jedine medrese u Hercegovini, koja još uvijek radi.
 
Osim toga, nastavljaju se i radovi na Univerzitetu u Sarajevu kako bi se ojačale fizičke mogućnost univetziteta. TIKA će obnoviti salu za konferencije na Fakultetu političkih nauka. Ovaj projekat se planira završiti do kraja ove godine.
 
-Dom zdravlje u Moštrama kod Visoko-
 
Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju će isto tako izgraditi i dom zdravlja u Moštrama kod Visoko. Radovi su počeli u martu i planiraju se završiti do jula. Predviđa se da novi dom zdravlja u Moštrama pruža zdravstvene usluge za 15 hiljada ljudi.

- See more at: http://www.24sata.info/vijesti/bosna-i-hercegovina/146441-novi-projekti-tika-e-nova-zgrada-za-karadjoz-begovu-medresu-izetbegoviceva-kuca-postaje-muzej.html#sthash.G6dwDOYU.dpuf

Osim rodne kuće Izetbegovića, TIKA će realizirati četiri nova projekta u BiH

Foto: AA

Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) renovirat će rodnu kuću prvog predsjednika BiH Alije Izetbegović.
 
Kuća, koja je nalazi u Bosanskom Šamcu, nakon renoviranje služit će kao muzej. U rodnoj kući Izetbegovića će, osim muzeja, biti i kancelarija koja će služiti kao centar  Muslimanskog dobrotvornog društva "Merhamet".
 
Osim rodne kuće Izetbegovića, TIKA će realizirati i četiri nova projekta u BiH.
 
-Nova zgrada za Karađoz-begovu medresu u Mostaru-
 
TIKA će dovršiti izgradnju nove zgrade Karađoz-begove medrese, jedine medrese u Hercegovini, koja još uvijek radi.
 
Osim toga, nastavljaju se i radovi na Univerzitetu u Sarajevu kako bi se ojačale fizičke mogućnost univetziteta. TIKA će obnoviti salu za konferencije na Fakultetu političkih nauka. Ovaj projekat se planira završiti do kraja ove godine.
 
-Dom zdravlje u Moštrama kod Visoko-
 
Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju će isto tako izgraditi i dom zdravlja u Moštrama kod Visoko. Radovi su počeli u martu i planiraju se završiti do jula. Predviđa se da novi dom zdravlja u Moštrama pruža zdravstvene usluge za 15 hiljada ljudi.

- See more at: http://www.24sata.info/vijesti/bosna-i-hercegovina/146441-novi-projekti-tika-e-nova-zgrada-za-karadjoz-begovu-medresu-izetbegoviceva-kuca-postaje-muzej.html#sthash.G6dwDOYU.dpuf