Njemačka ponovo obezbijedila sredstva za deminiranje u BiH

Nakon što je u protekloj godini za humanitarna deminiranja u Bosni i Hercegovini obezbijeđeno 3,2 miliona 

KM, Savezna Republika Njemačka je za 2014. godinu ponovno obezbijedila 2 miliona KM.

 Tim povodom je kao prvi korak Savezna Republika Njemačka u petak, 6. decembra 2013. godine potpisala ugovor o grantu.