Radončić traži odgovornost zbog upotrebe sile prema građanimaVIDEO : https://www.youtube.com/watch?v=CcnD4DbYi8k

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić uputio je danas dopis Nezavisnom odboru za izbor i nadzor nad radom policijskog komesara Tuzlan
skog kantona, da preispita jučerašnje djelovanje policije u Tuzli prilikom protesta nezadovoljnih radnika i građana ispred zgrade Kantonalne vlade. 
Ministar je zatražio od Nezavisnog odbora da utvrdi da li je tom prilikom došlo do prekomjerne upotrebe sile od strane policije, po čijem naređenju je reagirala policija i da li je tu eventualno bilo političkog utjecaja, te u slučaju utvrđivanja propusta i prekomjerne upotrebe sile prema građanima, u skladu sa svojim nadležnostimapokrenu postupak za sankcioniranje odgovornih osoba u policiji TK.