Veliko istraživanje u Evropi pokazalo koliko su važne medicinske sestre za pacijente

Analizom više od 400.000 zabilješki pacijenata utvrđeno je također da je u bolnicama gdje su se sestre brinule o manjem broju pacijenata i smrtnost bila manja. U Velikoj Britaniji od prošle godine medicinskim sestrama je potrebna fakultetska diploma. 

Ovo je inače najveće istraživanje o sestrinstvu u bolnicama u Evropi, sprovelo ga je nekoliko univerziteta, kako evropskih, tako i nekih iz SAD-a, a objavljeno je danas u medicinskom časopisu The Lancest. 

U istraživanju se tvrdi kako svaki dodatni pacijent o kojem se medicinska sestra mora brinuti povećava mogućnost smrtnosti pacijenata za sedam posto u roku od 30 dana od dana prijema u bolnicu radi operacije. Međutim, isto tako se navodi da se ta stopa znatno smanjuje ako se radi o medicinskim sestrama sa diplomom na visokoškolskim ustanovama. 

Nivo obrazovanja medicinskih sestara i broj pacijenata o kojima se one brinu znatno varira od zemlje do zemlje. Primjera radi, u Norveškoj i Španiji su medicinske sestre najobrazovanije. Recimo u Engleskoj se medicinske sestre u prosjeku brinu o 8,8 pacijenata, a u Norveškoj 5,2, u Irskoj 6,9...

Medicinske sestre su ključne osobe kada je u pitanju boravak pacijenata u bolnicama i njihov oporavak nakon operacija, zbog toga je vrlo važno ulagati u njihovo usavršavanje, ističu istraživači. 

U objavljenom tekstu se ne navode podaci za BiH.