Vođa neformalne grupe "Udar" Aldin Širanović napustio BiH!

Vođa neformalne grupe "Udar" Aldin Širanović uputio je obavijest, izjavu svom braniocu Mirnesu Ajanoviću da je morao napustiti BiH. U obrazloženju se navodi da je to učinio zbog prijetnji likvidacijom njega i njegove porodice.

Prijetnje koje je Širanović dobijao prijavljene su MUP-u TK, Tužilaštvu TK, Federalnoj upravi policije, Ambasadama Engleske, Švedske, Njemačke, Francuske, Austrije, SAD-a, OSCE-u i EUFOR-u.

Prema riječima Širanovića, prijetnje su pristizale od osoba koje su izgubile političke pozicije nakon demonstracija te od osoba koje su željele zluopotrijebiti i pribaviti ličnu korist nakon demonstracija, javlja RTV Slon.