Pozdravljeno imenovanje ombudsmena BiH

Ured visokog predstavnika (OHR) i Ured specijalnog predstavnika Evropske unije (EUSR) danas su pozdravili jučerašnje imenovanje ombudsmena u Instituciju ombudsmena za ljudska prava BiH.
Postupak imenovanja je sada, s velikim kašnjenjem, završen glasanjem u Domu naroda PSBiH, navodi se u saopćenju OHR/EUSR-a.

- Imenovanje Jasminke Džumhur, Ive Bradvice i Ljubomira Sandića predstavlja prvi korak ka punoj provedbi Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH, koji je postpristupni zahtjev Vijeća Evrope za BiH i kao kratkoročni prioritet uključen u dokument o Evropskom partnerstvu sa BiH, ističe se u saopćenju.

OHR i EUSR sada očekuju od nadležnih institucija da nastave s procesom spajanja entitetskih i državne institucije ombudsmena te prenosom njihovih nadležnosti na ured državnog ombudsmena, kako to zahtijeva Zakon BiH.