U BiH na slobodi 1.500 osuđenih kriminalaca


Osuđenici za najteža krivična djela kojima su izrečene kazne duže i od deset godina zatvora ne šalju se u pritvor, nego početak izdržavanja kazne čekaju na slobodi. Tako se slobodno šetkaju osuđeni ratni zločinci, vođe organiziranog kriminala, makroi, utajivači poreza...

Zamjenik ministra pravde BiH Srđan Arnaut tvrdi da to pitanje nema veze s izgradnjom zatvora nego da je tako riješeno propisima. Portparol Ministarstva pravde BiH Marina Bakić kaže da, prema Zakonu o krivičnom postupku BiH (ZKP), ne postoji obaveza određivanja pritvora kada su u pitanju kazne od 10 do 15 godina.

- U takvim slučajevima Sud BiH odlučuje da li će osuđenika pritvoriti ili ne - kaže Bakić.

To nam je potvrđeno i u Sudu BiH uz obrazloženje da sadašnji ZKP ne predviđa mogućnost obaveznog određivanja pritvora zbog visine kazne.

- Ranijim ZKP-om ova mogućnost je postojala nakon što sud izrekne kaznu u trajanju od pet i više godina. Sada ako ni tužilac ne traži određivanje pritvora, onda ni sud nije obavezan da ga nakon izricanja pravosnažne presude odredi - navode iz Suda BiH.

Entoni Šeperić, portparol Ministarstva pravde FBiH, priznaje da su zatvori u većem entitetu - njih osam od čega je samo jedan zatvorenog tipa onaj u Zenici, puni. Prema njegovim podacima, na čekanju na izdržavanje kazni u FBiH su 1.202 osobe. Kada se tome doda i broj osuđenika u Mostaru, bilo bi ih 1.500. Na izdržavanju kazni ih je 1.800.

- On neće biti vraćen nazad, a da li će ga uputiti tamo, to je do suda. Što se tiče Federalnog ministarstva pravde, do sada se nije dogodilo da je neko ko je upućen po uputnom aktu iz suda bio vraćen iz zeničkog zatvora gdje se smještaju osuđenici za najteža krivična djela. Uvijek smo takve slučajeve primali - tvrdi Šeperić.

Apel Tužilaštva BiH

Glavni tužilac BiH Milorad Barašin smatra da bi agencije za provođenje zakona optuženima za teška krivična djela za koje postoji osnov trebale odrediti pritvor. Iz Tužilaštva je upućen apel ministarstvima pravde da se osuđenici na visoke kazne zatvora odmah upućuju na izdržavanje.
 
Izgradnja u Mostaru i Vojkovićima

Bez izgradnje novih zatvora, smatra Šeperić, neće se moći dugoročno riješiti problem sa smještajem osuđenika. Ističe da su pri kraju radovi na objektima u Orašju i Tuzli. Početak gradnje državnog zatvora u Vojkovićima zavisit će od dobivanja kredita Razvojne banke Vijeća Evrope.

- Vlada FBiH donijela je odluku o izgradnji zatvora zatvorenog tipa u Mostaru, ali moramo čekati da se tamo konstituira gradska vlast - kaže Šeperić.