O MARIFETLUCIMA I AFERAMA OKO ZAPOŠLJAVANJA U MJESOVITOJ SREDNJOJ SKOLI U GRACANICI


Politika i rodbinske veze sve završavaju u TK: Uz pomoć Plenuma, umjesto inženjera, kao nastavnik zaposlen sa srednjim školom
Da politika i rodbinske veze presudno utječu na zapošljavanje u državnim ustanovama i preduzežima, nažalost, više nije nikakva novost. Iznenađujuće je, pak, da se time služe i plenumi građana.

Takav primjer bilježi se u Mješovitoj srednjoj školi Gračanica, koja je po broju učenika prva u Federaciji. Admir Mujkić je mašinski inženjer. Arif Imamović ima samo srednju stručnu spremu. Mujkić ima osam godina staža u struci, dok Imamović ima samo sedam mjeseci radnog staža. Nakon konkursa, Školski odbor i direktor škole poziciju nastavnika praktične nastave – mašinske grupe predmeta dodjeljuju Imamoviću, koji nije ispunjavao ni minimalne uslove konkursa. “On nije čak imao ni diplomu VKV majstora, V stepen za zanimanje zavarivača.

Direktor mu je poslije konkursne procedure izdao diploma u roku od 24 sata”, tvrdi Admir Mujkić, inače diplomirani inženjer mašinstva. Isti školski odbor o istim osobama imao je različito mišljenje. Prema ocjeni Školskog odbora 2012. godine, Mujkić je bio jedini kandidat koji je ispunjavao sve uslove za tu poziciju. Samo dvije godine kasnije Imamović dobija taj posao kao najbolje rangirani kandidat, dok je Mujkićeva žalba odbijena.
Neregularnosti u ovom slučaju utvrdila je kantonalna inspekcija za obrazovanje, koja je konstatovala da je Imamović nezakonito zaposlen, jer nema pet godina staža u struci. “To mu je omogućilo ministarstvo i Prosvjetno-pedagoški zavod. A što se tiče inspekcija, to se nalazi na sudu. Ako je inspektor u pravu, onda će to biti u redu”, kaže Osman Bukvić, direktor škole. “Predsjednik Školskog odbora Samer Fazlić je za tu uslugu dobio stalno radno mjesto, 12 sati. Direktor mu je sada čak dao i punu normu. 

Tako je Fazlić glasao da prođe Arif Imamović, a ne ja”, kaže Mujkić. I Općinski sud u Gračanici je utvrdio da je Imamović zaposlen nezakonito. No, Imamović je posao dobio zahvaljući i Plenumu općine Gračanica, koji je vrlo brzo nakon toga odustao od načelnikove smjene. “Sve je to završio načelnik Općine Nusret Helić, u saradnji sa direkorom škole Osmanom Bukvićem, da Imamović bude primljen na neodređeno, koji je bio i predsjednik Plenuma općine Gračanica”, naglašava Mujkić. I ranije su ovu školu potresali brojni skandali. Nepotizam, falsifikovane diplome, stranačko zapošljavanje. 

Nakon pada Vlade Seada Čauševića, direktorsku fotelju je morao napustiti njegov šura Tarik Nuhanović, koji je postao direktor zahvaljući bivšem premijeru. Osman Bukvić postao je direktor zahvaljujući načelniku Općine Nusretu Heliću, koji iz sjene upravlja ovom školom.