FTV traži inkasatore za naplatu takse: Provjeravat će imate li televizor

Ukoliko do sada niste plaćali RTV taksu, "sakrivajući" televizor, više to nećete moći raditi.

Radio televizija Federacije BiH, Odjel RTV takse raspisuje oglas za prijem vanjskih saradnika (inkasanta/kontrolora) koji će raditi na poslovima naplate RTV takse i kontrole posjedovanja RTV prijemnika.

Mehmed Agović: Prvi korak novog Vijeća ministara BiH morao bi biti deblokada digitalizacije

Potrebno je 70 izvršilaca – na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

Kao uvjeti za prijem na ovaj posao navedeni su: Srednja stručna sprema; Odgovornost i savjesnost pri obavljanju poslova; Motiviranost i fleksibilnost te Izražene komunikacijske i pregovaračke sposobnosti.