Skulptura Srebreničanina
Skulptura Srebreničanina, inspirirana jednim od najpotresnijih prizora iz srpnja 1995. godine, kada otac Ramo doziva sina da mu se pridruži uvjeravajući ga da je na sigurnom, djelo je umjetnika Mensuda Keče. Skulptura je postavljena u Velikom parku u Sarajevu, a kod građana budi tužne emocije.