Tuzlanski kanton pred finansijskim kolapsom: Manjak u budžetu već 15 miliona KM

Sudeći prema projekcijama Kantonalnog ministarstva finansija, Tuzlanski kanton će i ovu godinu završiti sa deficitom od oko 20 miliona KM. Ovo je kazao kantonalni ministar finansija Jakub Suljkanović, nakon što je ovu informaciju prezentirao na sjednici kantonalne Vlade TK-a.

Budžet Tuzlanskog kantona je od početka bio osuđen na deficit, s obzirom na to da se još u vrijeme njegovog kreiranja znalo da nedostaje 15 miliona KM.

Međutim, ta su sredstva vještački namaknuta podizanjem prihodovne strane bez pokrića i to samo kako bi se ispoštovao federalni Zakon o budžetima, koji kaže da je nemoguće donijeti budžet koji nema jednaku prihodovnu i rashodovnu stranu.

Imperativ smanjenje plaća

Kako je kazao ministar Suljkanović, jedini način da se izbjegne trend stvaranja prekomjernog deficita i da se godina okonča na nuli, jeste smanjenje plaća budžetskih korisnika.

– Od ukupnog budžeta, mi na plaće izdvajamo 215 miliona KM. S obzirom na to da su to sve zakonom određene stavke, jedini način je da izmijenimo zakone koji određuju visine plaća, odnosno naknada za budžetske korisnike. Jednostavno, nema drugog rješenja. Plaće i naknade se moraju smanjiti i to kroz dijalog sa sindikatima, kazao je Suljkanović.

Vlada TK-a je na svojoj posljednjoj sjednici donijela i zaključak kojim je naloženo svim budžetskim korisnicima da maksimalno štede, a sve je uslijedilo nakon porazne projekcije budžeta do kraja 2015. godine, koju je na sjednici predstavilo kantonalno Ministarstvo finansija.

– Onih 15 miliona KM koje smo vještački dodali na prihodovnu stranu, nemaju pokriće, te ako se na to doda još najmanje osam miliona KM, koliko će iznositi povećanja otplata u budžetu za narednu godinu, mi ćemo za narednu godinu već imati 23 miliona KM koje će nedostajati u budžetu za 2016. godinu, kazao je Suljkanović.

Deficit gotovo 100 miliona KM

Tuzlanski kanton je dosegao i svoj maksimalan iznos po pitanju zaduženosti, te ne postoji mogućnost novog zaduživanja kako bi se pokrio deficit.

Ukupna zaduženost Tuzlanskog kantona je više od 30 miliona KM, a ukoliko se svemu ovome doda i akumulirani deficit iz ranijih godina u iznosu od 93 miliona KM, onda je jasno da TK čeka težak i neizvjestan period.

– Morat ćemo početi provoditi jednu ozbiljnu restriktivnu politiku do kraja ove godine, ali i u narednih nekoliko godina. Ukoliko se sve ovo uzme u obzir, prihodovnu stranu za svaku od narednih osam godina bi trebalo podići za 35 miliona KM, a uz to dodati i još po 10 miliona KM za sanaciju ranijih deficita, kazao je Suljkanović.

Situacija za Tuzlanski kanton je izuzetno ozbiljno, pogotovo ako se u obzir uzme nespremnost sindikata budžetskih korisnika, koji iz godine u godinu i diktiraju ovakav tempo budžetu Tuzlanskog kantona.

Druga mogućnost za TK su inicirane promjene u federalnim zakonima o raspodjeli javnih prihoda i o dugu i zaduživanju.

– Tuzlanski kanton nema javna preduzeća koja bi svojim dobitima mogla povećati prihodovnu stranu budžeta. Mi imamo samo dva javna preduzeća koja ostvaruju dobit, i to dobit od jedva 100 hiljada KM, što nije dovoljno za ovolike rupe u budžetu. Druga mogućnost je prodaja udjela kapitala u tim javnim preduzećima, ali Vlada TK-a o tome još i ne razmišlja, kazao je ministar Suljkanović.