Živković: Pitati Srbe, Bošnjake i Hrvate žele li živjeti zajedno


Zamjenik predsjedavajućeg Milorad Živković predložio je danas Predstavničkom domu da usvoje zaključak koji će obavezati Agenciju za statistiku BiH da u periodu juni-juli provede anketu na teritoriji BiH, a među tri konstitutivna naroda.

Anketa bi, po predloženom zaključku, obuhvatila tri grupe pitanja: iskazivanje volje, želje i spremnosti ova tri naroda da žive zajedno, o teritorijalnom ustrojstvu države te njen model i naziv.

Prijedlog zaključka uslijedio je nakon otvaranja rasprave o Prijedlogu odluke o pristupanju izmjenama Ustava BiH predlagača Kluba SDABiH.

Ovaj prijedlog zaključka izazvao je burnu reakciju poslanika Šefika Džaferovića koji je istakao da "nikakvih anketa neće biti i da se Živković ne smije igrati sa suverenitetom i cjelovitošću BiH".

"Nemojte maskirati referendum nekakvim anketiranjem", upozorio je Džaferović.

Istakao je da u prijedlogu odluke nema ni slovo manje ni više od onog što su potpisali lideri SDABiH, SNSD-a i HDZ-a.

"Danas je prilika da vidimo ko je od njih bio iskren kada je ovo potpisivao", kazao je.

Živković je upozorio da je "prošlo vrijeme kada se narod nije ništa pitao".

"Ako se ne mogu građani pitati šta žele, onda ovo nije država nego tamnica naroda", istakao je.

Za riječ se javio i Niko Lozančić koji je postavio, po njemu suštinsko pitanje.

"Želi li ovaj parlament pristupiti izmjeni Ustava BiH? Iz ove rasprave vidim da ne želimo. Narod od nas izgleda ima neutemeljena očekivanja", kazao je.