Na Domu naroda FBiH prihvaćen Nacrt budžeta za 2016.

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH prihvatio je danas Nacrt budžeta za 2016. godinu. Delegati su prihvatili Nacrt sa 30 glasova za, dva protiv i osam suzdržanih. 
Također, prihvaćen je zaključak prema kojem se Vlada poziva da, pri izradi prijedloga, uzme u obzir sugestije iznijete na današnjoj sjednici.
Nakon privatanja Nacrta o budžetu, delegati su bez rasprave prihvatili i Nacrt zakona o izvršenju budžeta za 2016. godinu, te Dokument okvirnog budžeta FBiH za period 2016. - 2018.