Jače djelovanje u periodu prvog stepena zagađenosti zraka

Vlada Kantona Sarajavo danas je razmatrala Informaciju o mjerama i aktivnostima koje se poduzimaju u okolnostima pojačanog zagađenja zraka, a koje u Kantonu Sarajevo traje već 25 dana.

Prema informacijama i uvjeravanjima koje su iznijeli direktori Zavoda za javno zdravstvo, Doma zdravlja, Zavoda za zaštitu žena i materinstva i Hitne pomoći, indikatora povećanih zdravstvenih intervencija nema, te da broj djece, kao posebno osjetljive kategorije, koja trebaju zdravstvenu pomoć nije veći od uobičajenog u ovom periodu godine.

Obustava nastave u osnovnim i srednjim školama, po nalogu Ministarstva danas se provodi, a Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade će pratiti izvještaje zdravstvenih ustanova i stručnih institucija kako bi se odredilo o nastavnom procesu u narednoj sedmici.

Kako bi propisi u ovoj oblasti bolje pratili situaciju na terenu i dali prostora za efikasnije djelovanje u ovakvim okolnostima, Vlada Kantona Sarajevo je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša prihvatila Izmjene i dopune Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo.

U Kantonu Sarajevo po prvi put imamo ovako dug period temperaturne inverzije i stabilne vremenske situacije, koja traje još od 3. decembra tekuće godine pa do danas, što uslovljava povećane koncentracije čvrstih čestica u zraku PM10, a koji zahtijeva efikasnije mjere u cilju smanjenja istih.

Novom mjerom djelovanja u periodu proglašene epizode Pripravnosti, a koja je trenutno u toku, zabranjuje se kretanje automobila čiji motori imaju normu manju od EURO 3 uz pojačane kontrole organa MUP-a. Ovo se ne odnosi na vozila policije, inspekcije, Ministarstva odbrane, javnog gradskog prevoza, javnih komunalnih preduzeća, vozila sa diplomatskim tablicama i vozila hitnih intervencija (hitna pomoć i vatrogasci).

Takođe, u predviđene mjere u okviru Pripravnosti uključena je i zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila, ukupne mase preko 3,5 tone, na potezu Otoka - Baščaršija u oba smjera, izuzev u periodu od 10 do 15 sati i 00 do 06 sati. Ovo se ne odnosi na vozila javnog gradskog prevoza javnih komunalnih preduzeća, vozila hitnih intervencija i dostavna vozila za prehrambene proizvode. Za vrijeme zabrane saobraćaja potrebno je postaviti znakove zabrane na ulicama i prilazima ugroženom području.

Za sva postrojenja za sagorijevanje preko 1 MW koja koriste čvrsta goriva i teška ulja za zagrijavanje izdato je upozorenje da smanje produkciju toplotne energije za minimalno 2oC, saopćeno je iz Press službe KS-a.