Predloženi načini prevazilaženja vršnjačkog nasilja

Upošljavanje većeg broja pedagoga i socijalnih psihologa, ukidanje rada na određeno vrijeme nastavnika, vraćanje funkcije prosvjetno - pedagoškim zavodima, upoznavanje djece s procedurama prijave nasilja te izmjena zakonske regulative u smislu kažnjavanja mlađih maloljetnika kao i roditelja onih koji vrše nasilje, zaključci su sa današnje javne debate koja je tretirala probleme i načine prevazilaženja vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva.

Debata je održana u Sarajevu u organizaciji Centra za kulturu dijaloga. 

Vladu Kantona Sarajevo predstavljali su ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Amela Dautbegović i kantonalni ministar pravde i uprave Mario Nenadić. 

- Pitanje maloljetničkog prijestupništva je kompleksno pitanje i zato mora biti tretirano i rješavano zajednički, uključivanjem u proces svih aktera, od roditelja, škola, institucija socijalne zaštite, zakonodavstva. Ne nedostaje nama dokumenata i planova, na papiru je dosta toga već uređeno. Treba da svi jače radimo i djelujemo na terenu, ja ću zaista tako raditi - poručila je ministrica Dautbegović. 

Pismom podrške principu dijaloga, te radu vladinih i nevladinih institucija koje na različite načine tretiraju problem vršnjačkog nasilja skupu se obratio premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković. 

Istakao je da je prevencija jedan od ključnih i najučinkovitijih načina borbe protiv nasilja u zajednici. 

- Djeca su naša budućnost i to ne smije biti samo fraza. Uvijek ću se zalagati da naša djeca imaju bolju i ljepšu sadašnjost i budućnost - istakao je pismu podrške, saopćila je Press služba KS-a.