BH GAS DONIO ODLUKU: PLIN IPAK JEFTINIJI

Uprava kompanije BH-Gas Sarajevo danas je poslala Odluku Nadzornog odbora BH-Gasa o smanjenju cijena gasa za distributivne kompanije sa 640 KM na 550 KM za 1.000 metara kubnih gasa na mišljenje Federalnom ministarstvu energetike, rudarstva i industrije.

Nakon mišljenja Federalnog ministarstva energetike, rudarstva i industrije za predloženo sniženje potrebno je dobiti i saglasnost Federalnog ministarstva trgovine, nakon čega će prijedlog biti prosljeđen na odlučivanje Vladi Federacije BiH. Kako je definirano odlukom Nadzornog odbora BH-Gasa predloženo umanjenje cijena gasa trebalo bi se retroaktivno obračunati distributivnim preduzećima od 1. januara/siječnja 2016. godine. U BH-Gasu naglašavaju da očekuju da će se ovo sniženje cijena u istom procentu odnositi i na krajnje potrošače, odnosno, građane Sarajeva.

Također, uprava BH-Gas očekuje da će KJKP Sarajevogas konačno poćeti redovno izmirivati svoje obaveze prema BH-Gasu, što do sada nije bio slučaj te je na današnji dan dug dosegao iznos od 71,3 miliona KM, plus obračunate zakonske zatezne kamate u iznosu od 17,2 miliona KM. Uspostavljanje redovnog izmirivanja obaveza Sarajevogasa prema BH-Gasu je neophodno kako bismo mogli redovno izmirivati obaveze prema Gazpromu i na taj način obezbjediti uredno snabdjevanje potrošača u cijeloj Bosni i Hercegovini. Na istoj sjednici Nadzorni odbor BH-Gasa je donio odluku o smanjenju cijena gasa za industrijske potrošače za 14 posto, saopćeno je iz BH gasa.