Od 1. aprila: Zabranjen uvoz polovnih automobila sa normom Euro 3

Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo komunikacija i prometa da odmah objavi novu odluku o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila, te će kontinuirano pratiti mjere propisane ovom odlukom, i o tome redovno izvještavati Vijeće ministara BiH.

Uvođenjem ekološkog standarda Euro 4 prilikom uvoza automobila u BiH, uskladit će se najniži tehnički zahtjevi vozila s evropskim normama u ovoj oblasti te smanjiti zagađenje okoliša i opasnost po zdravlje ljudi u Bosni i Hercegovini.
Nova odluka neće se primjenjivati na vozila koja su na teritoriju Bosne i Hercegovine dospjela ili je njihova narudžba izvršena prije 1. aprila 2016. godine, kada ova odluka stupa na snagu, današnji je zaključak 45. sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
To teoretski znači da u BiH kao polovni automobil neće moći biti uvezen ni jedan koji je proizveden prije 1. januara 2005. godine kada su u EU stupila na snagu pravila o prodaji novih automobila čiji motori moraju zadovoljavati ekološku normu Euro 4. No, većina proizvođača pripremila se znatno ranije, što znači da će se u BiH ipak moći uvoziti i nešto stariji automobili.