U OPĆINAMA VAREŠ I ŽEPČE I DALJE NA SNAZI ODLUKA O PROGLAŠENJU PRIRODNE NESREĆE

Na području općina Vareš i Žepče i dalje je na snazi odluka o proglašenju prirodne nesreće.Kako navode z Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona, stručni timovi vrše procjenu nastale štete, dok se i dalje intezivno radi s teškim mašinama i mehanizacijom na normalizaciji stanja.Saobraćaj se odvija na svim glavnim putnim pravcima na području ZDK-a, osim dionica s aktuelnim sanacionim radovima, M-17, Topčić Polje-Lašva (Nemila).Vodostaj rijeka na području kantona je normalan.