POVEĆANJE PENZIJA NAKON STABILIZACIJE PENZIONOG FONDA

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić, federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, sa saradnicima, te predstavnici Federalnog ministarstva finansija bili su domaćini današnjeg sastanka u sjedištu Vlade FBiH na kojem su razmotreni zahtjevi Izvršnog odbora Saveza udruženja penzionera u Federaciji BiH od 11. augusta ove godine. Delegaciju penzionera predvodio je predsjednik Udruženja penzionera u FBiH Omer Omerefendić.

- Cilj susreta, koji je organiziran na inicijativu premijera Novalića, bio je da se predstavnici tog saveza upoznaju sa aktivnostima Vlade na ovom planu i prije septembra, kad je planirano donošenje novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH i da budu otklonjene prepreke i nedoumice ako ih ima - navode iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Ocijenjeno je da su zahtjevi udruženja penzionera kompatibilni s nastojanjima Federalne vlade da stabilizira penzioni fonda i da penzije budu redovno isplaćivane. Ministar Drljača je u odgovoru na prvi zahtjev penzionera kojim je traženo da penzije budu isplaćivane do petog u mjesecu rekao da će ubuduće sredstva za tu svrhu biti osigurana do tog datuma i da će ovo pitanje biti regulirano i novim zakonom. Također, dato je uvjeravanje da će penzioni fond biti stabiliziran uvođenjem trezorskog načina poslovanja i da će isplate penzija biti osigurane na temelju realnog rasta bruto društvenog proizvoda i stope inflacije koji će biti dijeljeni sa dva.

- Za nas je korektan i zahtjev o isplati posmrtnina za penzionere, što je previđeno i Nacrtom zakona o PIO. Također, u novom zakonu je ostavljen prostor za pružanje pomoći penzionerima za liječenje, u skladu s raspoloživim sredstvima - rekao je ministar Drljača.Razmotren je i zahtjev penzionera za oslobađanje plaćanja poreza i doprinosa na sredstva prikupljena od članarina penzionera, te dogovoreno traženje prihvatljivog rješenja izmjenom zakonskih propisa iz ove oblasti.

- Kad je riječ o eventualnom povećanju penzija, rečeno je da će ono biti moguće nakon stabilizacije penzionog fonda i u saradnji sa Savezom udruženja penzionera/umirovljenika u Federaciji BiH - navodi se u saopćenju iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.