Visina dječijeg dodatka u TK ostaje ista kao i prethodnih godina

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o visini dječijeg dodatka. Iznos dječijeg dodatka za djecu iz porodica u kojima mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 7% prosječne plate u Tuzlanskom kantonu iz 2016. godine, je 20,00 KM po jednom djetetu mjesečno, izuzimajući porodice sa troje i više djece za koje se dječiji dodatak utvrđuje u visini od 40,00 KM po svakom djetetu iz te porodice. Danas donesena Odluka primjenjivat će se do 31.marta ove godine, odnosno do donošenja Budžeta TK za 2017. godinu i prestanka Odluke o privremenom finansiranju.