Plavi s Grbavice predstavili budući izgled stadiona

Održana je redovna sjednica Skupštine FK Željezničar na kojoj je imenovan novi predsjednik Skupštine, novi članovi Skupštine, te je prezentovan izvještaj o radu Upravnog i Nadzornog odbora.Nakon usvajanja dnevnog reda članovi Skupštine su imenovali novog predsjednika Skupštine FK Željezničar, a to je Adis Hadžić.

Na Skupštini je predstavljena je i fotografija budućeg izgleda stadiona, gdje je predsjednik Nadzornog odbora govorio o načinima i modelima izgradnje i uređenja Stadiona Grbavica.Istakao je da će tribina biti gotova prema planu, kako je i rečeno prilikom najave početka izgradnje. Istočna tribina je projekat Kluba i navijača FK Željezničar.

Sve tribine su jednako važne za Klub, ali južna tribina ima harizmu i navijači koji imaju strpljenje nakon loših rezultata, zaslužuju Jug. Južna tribina će biti udaljena osam metara od gola. Tribina će biti građena na bazi održive finansijske konstrukcije.Desetogodišnja karta će iznositi 500 KM.