Dan nezavisnosti / Prvi mart – neradni dan u FBiH

U srijedu se obilježava Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku, povodom 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, obavijestilo je da, u skladu sa Zakonom o proglašenju 1. marta Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni list RBiH”, broj: 9/95), državni organi, poduzeća i druge pravne osobe ne rade na Dan nezavisnosti.
Dan nezavisnosti i Bosne i Hercegovine – 1. mart obilježava se jedan dan, i to na dan samog praznika.
S tim u vezi, Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku obavještava da je srijeda, 1. marta 2017. godine, neradni dan.