PREDUZETE HITNE MJERE ODBRANE OD POPLAVA U OPĆINI TEŠANJ

Usljed intezivnih kišnih padavina u poslijepodnevnim satima došlo je do porasta svih vodotoka na području općine Tešanj i do izlijevanja rijeke Radušice u naseljenom mjestu Cerovac, Vukovo i Rosulje. Tom prilikom je poplavljeno značajno poljoprivredno zemljište, te ugrožen manji broj stambenih i dva privredna objekta.

Također, u naseljenom mjestu Jelah (Jelah polje) došlo je do izlijevanja potoka i plavljenja, usljed površinskih voda, više stambenih i jednog poslovnog objekta. Zbog nastale situacje i nastavka intezivnih padavina preduzete su hitne mjere odbrane od poplava angažovanjem ljudstva i mehanizacije. Nema ugroženih ljudi i životinja, a kiša i dalje pada smanjenim intezitetom.

Vodostaji navedenih vodotoka su u blagoj stagnaciji.

Vodostaj Usore je prešao granicu obaviještavanja (290 cm) i trentno je iznad 320 cm sa tendencijom značajnijeg rasta, navedeno je u Izvještaju Federalne uprave civilne zaštite.