KAKO ĆEMO ODGOVORITI NA UPITNIK EVROPSKE KOMISIJE?

Pet mjeseci je prošlo od dana kada je BiH dostavljen upitnik Evropske komisije. U njemu je više od 3.000 pitanja i, iako to nisu tražili od nas, obavezali smo se da ćemo odgovore dostaviti najkasnije za 6 mjeseci.

Ostalo je još malo vremena, a u političkoj situaciji kakvu trenutno imamo u državi, sve su prilike da ćemo sami sebi morati progledati kroz prste i dati još vremena.

Ukazujemo na moguće probleme za koje su male šanse da nas mimoiđu.