Oslobođeni svi optuženi u predmetu "Privatizacija RS"


Okružni sud u Banjaluci donio je oslobađajuće presude za sve optužene u predmetu "Privatizacija RS" zbog nedostatka dokaza, potvrdila je portparol banjalučkog Okružnog suda Biljana Radulović.

"Okružni sud donio je presude, kojim optužene Gorana Škrbića, Milana Kovačevića, Zdenku Dmitrović, Veru Tešnjak, Slobodanku Gvozden, Mirjanu Šinik, Slobodanku Milašinović, Jasnu Marinković i Dragana Ivanovića oslobađa od optužbe, usljed nedostatka dokaza", navela je Radulović.

Ona je precizirala da su Škrbić i Kovačević oslobađeni optužbe za produženo krivično djelo zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja dok su obavljali funkcije direktora, odnosno zamjenika direktora Direkcije za privatizaciju RS.

Dmitrović, Tešnjak i Gvozden su oslobođeni optužbe za krivično djelo nesavjestan rad u službi, a Šinik, Milašinović, Marinković i Ivanović optužbe za produženo krivično djelo nesavjesnog rada u službi.