DOMU ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA NA BJELAVAMA DONIRANO 5.000 MARAKA

Već nekoliko godina zaredom Općina Centar pomaže rad Kantonalne javne ustanove „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“ na Bjelavama. Nastavljajući praksu finansijske pomoći ovoj ustanovi čija se djelatnost prije svega odnosi na pružanje usluga cjelokupnog zbrinjavanja, odgoja, školovanja, zdravstvene zaštite djece bez roditeljskog staranja i djece čiji je razvoj ometan porodičnim prilikama, Općina Centar je iz budžeta za 2017. godinu izdvojila 5.000 maraka.

Protokol o realizaciji navedenih sredstava koja će biti utrošena za opremanje namještajem i kućanskim aparatima objekta na Blagovcu, a u smislu potpore projektu „Kuća za mlade“, u ime Općine Centar potpisao je načelnik dr. Nedžad Ajnadžić, a u ime Doma to je učinio direktor Saudin Đurđević.

Ajnadžić je naglasio da Općina Centar sa velikim zadovoljstvom pomaže rad ove ustanove iako nema zakonsku obavezu prema Domu.

-Nama kao lokalnoj zajednici zakon ne nameće obaveze prema vama, ali mi to moralno možemo i trebamo činiti. Ova ustanova se nalazi na području općine Centar koja ima osjećaj za probleme sa kojima se suočavate i uvijek smo na raspolaganju da pomognemo onoliko koliko nam mogućnosti dozvoljavaju. Posao koji radite je korektan i human, a nama je u interesu da imate što manje problema kako bi mogli odraditi svoje funkcionalne obaveze na pravi način, poručio je Ajnadžić.

Uz riječi zahvalnosti, Đurđević je kazao da ova donacija predstavlja nastavak dugogodišnje dobre saradnje Doma na Bjelavama sa Općinom Centar.

-Sredstva će biti namjenski utrošena za opremanje objekta i zaista želim da se zahvalim na ovoj donaciji. Nama je potrebna pomoć lokalne zajednice jer smo jedna specifična ustanova koju treba podržavati. U ime osoblja i djece koja borave u našoj ustanovi želim se zahvaliti Općini Centar koja uvijek ima sluha za sve naše potrebe a nadam se da će tako dobra saradnja biti nastavljena i u budućnosti, dodao je Đurđević.

U Domu trenutno boravi oko 100 štićenika svih uzrasta, kako beba koje su tek došle iz bolnice, tako i mladih koji su napunili 18 godina, a još su na školovanju, ali i onih koji su stariji od 18 godina, a koji su u stanju socijalne potrebe. Djeca ne gube prava sticanjem punoljetstva, te u tom pogledu njihov ostanak u Domu ovisi o nastavku ili završetku školovanja.