TIBiH podnio prijavu protiv Milorada Dodika


Transparency International Bosne i Hercegovine (TIBiH) podnio je prijavu Komisiji za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske protiv Milorada Dodika, predsjednika Vlade Republike Srpske.

Ova nevladina organizacija navodi da je Dodik, pored toga što je nosilac dužnosti premijera RS-a, ujedno i predsjednik Kreditnog odbora skupštine akcionara Investiciono-razvojne banke RS-a, koja je odobrila kredit od tri miliona KM preduzeću „Fruit Eco“, čiji je vlasnik ili suvlasnik Dodikov sin.
 
- Također, u skladu sa Zakonom o investiciono-razvojnoj banci RS-a, Vlada RS-a ima funkciju skupštine banke, a na čelu Vlade se, kao što je poznato, nalazi Dodik, napominje TIBiH.
 
Poziva se i na član 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u organima vlasti RS-a koji propisuje da: „Sukob interesa postoji u situacijama u kojim izabrani predstavnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik ima privatni interes koji je takav da može utjecati, ili izgleda da može utjecati, na nepristrasno i objektivno vršenje njegove dužnosti“.


Ovaj zakon, također, jasno propisuje da izabrani predstavnici ne smiju koristiti javnu funkciju za dobit osoba koje su s njima povezane te da ne smiju privilegovati osobe koje su s njima u srodstvu.
 
- U slučaju Dodika, koji je predsjednik Kreditnog odbora koji je odobrio kredit preduzeću čiji je vlasnik ili suvlasnik njegov sin, jasno je da se radi o kršenju Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Premijer Dodik u dvostrukoj ulozi, kao prvi čovjek skupštine banke i kao predsjetnik Kreditnog odbora banke, iako nije bio prisutan na sjednici kada je kredit odobren, prema Zakonu je bio obavezan članovima Kreditnog odbora objasniti razloge postojanja mogućeg sukoba interesa, što on nije učinio, navodi TIBiH.
 
Dodaje i da, kada se uzme u obzir činjenica da su ostali članovi Kreditnog odbora u potčinjenom položaju u odnosu na Dodika, jer su članovi stranke na čijem je on čelu, te ministri u Vladi kojom on predsjedava, „jasno je da je Dodik mogao utjecati na odluku Kreditnog odbora o dodjeli kredita za njegovog sina, bez obzira na to što nije bio prisutan u trenutku kada je odluka donesena“.
 
TIBiH očekuje, kako se navodi, da će Komisija za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske postupiti u skladu sa zakonom i donijeti odgovarajuću odluku u ovom slučaju.