Karadžić: Nikad nisam planirao, podstakao, naredio, niti počinio nijedan zločin


Bivši predsjednik Republike Srpske (RS) Radovan Karadžić negirao je u danas objavljenom pretpretresnom podnesku krivicu za genocid i zločine nad nesrbima u BiH 1992-95. za koje je optužen.

Karadžić je u podnesku naznačo da će priroda njegove odbrane na suđenju biti da "nikada nije planirao, podstakao, naredio, počinio ili na drugi način pomogao i podržao nijedan od zločina iz optužnice".

"On nikada nije bio učesnik u bilo kakvom udruženom zločinačkom poduhvatu, niti snosi odgovornost nadređenog za zločine iz optužnice. Karadžić nije kriv ni po jednoj tački optužnice", naglašava odbrana.

Tokom suđenja, čiji je početak planiran za kraj avgusta, Karadžić će, prema podnesku, pobijati sve navode optužnice zato što "želi da ima suđenje zasnovano na poštovanju principa koji od tužilaca traži da dokažu ono što tvrde van svake razumne sumnje".

Karadžić je pozvao sudsko vijeće predsjedavajućeg Ijana Bonomija (Iain Bonomy) da Tužilaštvu naloži da smanji obim optužbi, kako bi se suđenje lakše odvijalo.

Bivši predsjednik RS je u dvije tačke optužen za genocid u Srebrenici i još 11 opština u BiH, a u preostalih devet tačaka za progon, istrebljenje, ubistva, deportacije, nehumana dela, terorisanje civilnog stanovništva, nezakonite napade na civile i uzimanje međunarodnih talaca.

Optužbe protiv Karadžića usredsređene su na: etničko čišćenje u BiH 1992-95; kampanju terora protiv civila tokom opsade Sarajeva u isto vrijeme; uzimanje UN osoblja za taoce u maju i junu 1995, te genocid u Srebrenici u julu 1995.

Karadžić je nedavno zatražio da Tribunal obustavi postupak protiv njega, pozivajući se na imunitet koji mu je, kako tvrdi, 1996. garantovao tadašnji američki izaslanik Ričard Holbruk (Richard Holbrooke), u zamjenu za povlačenje sa čela RS i iz javnog života.

Karadžića su 21. jula prošle godine uhapsile vlasti Srbije u Beogradu.

Pošto je 30. jula prebačen u Hag, on je odbio da se izjasni o krivici po tačkama optužnice, a sudija Bonomi je, u skladu sa pravilima suda, u spis uveo da je optuženi izjavio da nije kriv.