U pripremi zakon o privatnim detektivima

U Federaciji BiH (FBiH) prvi put je u pripremi zakon o privatnim detektivima, koji Republika Srpska već ima.

Detektivskom djelatnošću mogu se baviti samo tjelesno i duševno zdrave osobe, s najmanje višom stručnom spremom i položenim stručnim ispitom, navedeno je u obrazloženju Vlade FBiH.

Oni se mogu udruživati s dvoje ili više kolega, radi osnivanja zajedničkog detektivskog ureda kao pravnog lica, prenose federalni mediji.

Obavezna odobrenja da se neko privatno bavi detektivskom djelatnošću izdavala bi kantonalna ministarstsva unutrašnjih poslova, prema predloženom zakonu, a oblik i sadržaj detektivske iskaznice određivalo bi federalno ministarstvo.

Vlada FBiH Nacrt je utvrdila 23. jula a zakon će na dnevnom redu Parlamenta biti nakon ljetnog odmora.