SDA najavila mogućnost povlačenja iz Vijeća ministara BiH


Stranka demokratske akcije (SDA)  je danas na pres-konferenciji u Sarajevu najavila mogućnost povlačenja iz Vijeća ministara ako u skladu sa zakonom ne bude imenovan ministar sigurnosti BiH.

Predsjednik Glavnog odbora SDA i poslanik u državnom parlamentu Halid Genjac je kazao novinarima da je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić, najavama o mogućem povezivanju imenovanja ministra sigurnosti i uslovljavanjem toga sa imenovanjem određenih direktorskih pozicija napravio neviđeno igranje sa zakonskim procedurama, s principima imenovanja Vijeća ministara i u ozbiljnu opasnost doveo ispunjavanje uslova iz Mape puta za liberalizaciju viznog režima, „jer veliki dio obaveza leži na Ministarstvu sigurnosti“. 

On je podsjetio da Zakon o Vijeću ministara striktno propisuje proceduru imenovanja predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministara.

- Prema toj striktno propisanoj proceduri, predsjedavajući Vijeća ministara je obavezan da najkasnije dva dana od dobijanja potvrde od SIPA-e i CIK-a BiH potrebnu dokumentaciju dostavi komisiji za davanje preporuka o imenovanju Vijeća ministara, kazao je Genjac, napominjući da su SIPA i CIKBiH završili svoj dio posla.

Prema tome, dodao je on, predsjedavajući Špirić ima zakonsku obavezu da potrebnu dokumentaciju za imenovanje ministra sigurnosti dostavi komisiji najdalje do ponedjeljka ili utorka.

- Komisija će svoj posao završiti i postoje sve pretpostavke da se imenovanje izvrši na sjednici Predstavničkog doma PSBiH koja je zakazana za 2. septembra. Vezivanjem i odugovlačenjem ovog procesa dolazimo u poziciju da Vijeće ministara nema zamjenika predsjedavajućeg iz jednog naroda, da nema pretpostavke za ispunjavanje Mape puta za liberalizaciju viznog režima, kazao je Genjac.

Istaknuo je da SDA ne može preuzeti odgovornost za posljedice takvog propusta.

- Posljedice i odgovornosti za takve posljedice neka preuzme predsjedavajući Vijeća ministara koji najavljuje takav potez. Ukoliko se to desi, SDA-u ne preostaje ništa drugo nego da se povuče iz Vijeća ministara. U svakom slučaju, na ucjene SDA neće pristati, neće pristati da snosi odgovornost za posljedice neodgovornih mešetara, kazao je Genjac dodajući da jedino što preostaje jeste povlačenje iz Vijeća ministara BiH.

Na novinarsko pitanje da li će se SDA povući iz Vijeća ministara BiH ako na narednoj sjednici Predstavničkog doma ne bude izvršeno imenovanje ministra sigurnosti, Genjac je odgovorio: „Ne možemo to vezivati izričito za narednu sjednicu, ali za zakonske rokove to moramo vezivati.“

- Ako bi se s velikom motivacijom i ubrzano radilo, u okviru rokova će biti ovo i na narednoj sjednici 2. septembra. Ako bi se radilo da se do kraja istroše rokovi, bit će u rokovima i ispoštovat će se rokovi i na sjednici od 16. septembra. Dakle, moguće je ubrzanim aktivnostima na narednoj sjednici, a u okviru krajnjih rokova će biti i na onoj narednoj sjednici, kazao je Genjac.

Po njegovim riječima, ako se ne izvrši u skladu sa zakonom, i ako nastupi evidentno kršenje zakona od predsjedavajućeg Vijeća ministara i neispunjavanje negove zakonite obaveze u pogledu imenovanja ministra sigurnosti, u tom slučaju SDA-u ne preostaje manevarski prostor nego da se odluči za povlačlenje iz Vijeća ministara.

Pozicije dijeliti shodno etničkoj strukturi prema popisu iz 1991. godine

Stranka demokratske akcije (SDA) predlaže da se na temelju Ustava BiH donese odluka o etničkoj zastupljenosti na glavnim pozicijama u institucijama BiH, rečeno je danas na pres-konferenciji te stranke u Sarajevu.

Potpredsjednik SDA Senad Šepić je kazao da je predmet odluke/sporazuma 61 glavna pozicija koja podrazumijeva pozicije direktora, predsjedavajućih ili generalnih sekretara u određenim slučajevima od kojih bi, shodno etničkoj strukturi prema popisu iz 1991. godine, Bošnjacima trebalo pripasti 26 pozicija, a trenutno zauzimaju 19; Srbima 19 pozicija, a trenutno zauzimaju 25; Hrvatima 11 pozicija, a trenutno zauzimaju 15, te predstavnicima iz reda ostalih naroda pet pozicija, a trenutno se nalaze na samo jednoj.
 
Po njegovim riječima, odluka se ne odnosi na etničku strukturu Vijeća ministara i unutarnju strukturu ministarstava (sekretari, pomoćnici, isl.), niti institucije u kojima se predviđa rotacija na glavnim pozicijama u okviru jednog mandata. Također se ne odnosi ni na stručne službe Parlamenta BiH.

„U pravilu, etnički raspored na glavnim/vodećim pozicijama se rotira. Izuzetno i iz opravdanih razloga, moguće je obnoviti mandat/kandidaturu istoj ili drugoj osobi iste etničke pripadnosti, ali da generalno ukupan broj približno odražava etnički sastav naroda BiH“, kazao je Šepić.
 
Dodao je da je sastavni dio Sporazuma i tabelarni prikaz etničkog rasporeda glavnih pozicija. Posebno su izdvojene najvažnije pozicije, njih 14, na kojima je predložen paritet i redoslijed rotacije tako što se nakon Bošnjaka imenuje Srbin, a nakon Srbina Hrvat. Sličan raspored rotacije predložen je i za ostale glavne funkcije.
 
„Od ukupno 14 glavnih pozicija, dvije su predviđene za kandidate iz kategorije ostalih građana koji se ne izjašnjavaju kao neki od konstitutivnih bh. naroda“, kazao je Šepić, dodajući da ovaj raspored podrazumijeva da izabrani zvaničnici ispunjavaju sve propisane uvjete i kriterije.
 
Po njegovim riječima, ako se desi da za određenu poziciju nema prijavljenih kandidata koji ispunjavaju sve predviđene uvjete i ujedno predstavljaju etničku grupu kojoj po odluci određena pozicija pripada, bit će izabran kandidat druge etničke pripadnosti koji ispunjava propisane uvjete.
 
Predsjednik Glavnog odbora SDA Halid Genjac je kazao da, zbog narušene etničke strukture na glavnim pozicijama na štetu Bošnjaka i ostalih, u predstojećem periodu prioritet će prilikom imenovanja imati Bošnjaci i ostali da bi se stigao taj ustavom zahtijevani odnos.    
 
Prilikom konkretnog rasporeda vodit će se računa i o proporcionalnoj zastupljenosti prema značaju pojedinih funkcija kako bi i u tom pogledu bila zastupljena ravnopravnost.
 
„Nije dovoljno da jedan narod ima deset pozicija koje imaju manji značaj i da namiri broj, nego da po značaju pozicija se osigura neka vrsta ravnopravnosti“, kazao je Genjac.     
 
U prvoj grupi glavnih ključnih pozicija navedeno je 14 pozicija: generalni sekretar Predsjedništva BiH, generalni sekretar Vijeća ministara BiH, direktor Direkcije za evropske integracije, predsjednik Suda BiH, Tužilac BiH, Visoko sudsko i tužilačko vijeće, Obavještajno-sigurnosna agencija, SIPA, Granična policija, Centralna banka BiH, Uprava za indirektno oporezivanje, Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, Agencija za državnu službu BiH i FIPA.
 
U prvoj grupi od 14 ključnih pozicija predviđeno je da se na po četiri pozicije nalaze predstavnici triju naroda i na dvije pozicije predstavnici iz reda ostalih.   
 
„Ovo su imenovanja koja trebaju da uslijede. Dakle, ne govorimo o aktuelnom debalansu. Upravo na ovakav način želimo da ispravljamo aktuelni debalans“, rečeno je na pres-konferenciji.    
 
Sporazum će u ime SDA Vijeću ministara predložiti ministar odbrane Selmo Cikotić. 
 
On je kazao da su ministri iz SDA i Stranke za BiH u Vijeću ministara BiH u velikom broju navrata nastojali da u okviru mehanizama rada Vijeća ministara, a ne posredstvom medija, rješavaju ovako osjetljiva pitanja.
 
„Više puta su ministri iz obje stranke ukazivali na tendenciozan odnos predsjedavajućeg Vijeća ministara prema imenovanjima Bošnjaka na ključne pozicije iz domena Vijeća ministara“, kazao je, između ostalog, Cikotić.