BiH za mir u Iraku platila 3,6 miliona KM


Iz državne kase u prošloj godini isplaćeno je više od 3,6 miliona maraka na konto učešća Oružanih snaga (OS) BiH u mirovnim misijama u Iraku, Kongu te Etiopiji. U ovoj godini ti troškovi svedeni su na malo više od 100.000 KM, a ovako znatno smanjenje uzrokovano je prestankom učešća naših vojnika u mirovnim operacijama u Iraku.

Plaće i dnevnice

U ove cifre nisu uračunate i redovne plaće koje svaki od pripadnika naših misija prima u skladu s pozicijom na kojoj se nalazi u OSBiH.

U operaciji podrške miru "Iračka sloboda" od januara do avgusta prošle godine bila je jedinica OSBiH koja je brojala 37 deminera, a u avgustu je upućen još jedan vod u ovu operaciju, za šta je ukupno plaćeno 3.418.037.

Za naknade, odnosno dnevnice za vrijeme boravka u misiji isplaćeno je 3.388.840 KM, dok je na konto posjete delegacije Ministarstva i OSBiH, odnosno njihove dnevnice, smještaj i poklone isplaćeno 8.020 KM. Na troškove reprezentacije za obilježavanje blagdana, kartice za mobitel, uredski i ostali potrošni materijal potrošeno je 21.177 maraka.


Ova misija okončana je 14. decembra prošle godine. S druge strane, za prošlogodišnje učešće pet osoba iz BiH u posmatračkoj misiji u Kongu potrošeno je 88.500 dok je za učešće u posmatračkoj misiji UN-a u Etiopiji isplaćeno 14.900 KM. Tamo je u januaru i februaru prošle godine boravilo pet naših posmatrača, a u martu i aprilu dvoje. Od maja prošle godine u toj zemlji nema bh. posmatrača.

Danski kontingent

U ovoj godini, zaključno sa 31. julom, za sudjelovanje dvojice oficira OSBiH u okviru danskog kontingenta u podršci miru u Afganistanu potrošeno je 50.439, a za učešće petorice u posmatračkoj misiji u Kongu 55.037 KM.

Portparol Ministarstva Uma Sinanović potvrdila nam je da ovog mjeseca u Afganistan treba otputovati još osam oficira OSBiH koji će se tamo priključiti njemačkoj komandi.

Život vrijedan 100.000 KM

U prošloj godini Ministarstvo je isplatilo 106.617 KM na troškove kolektivnog osiguranja pripadnika OSBiH izvan BiH. Potpisan je i ugovor sa "Sarajevo osiguranjem", prema kojem je predviđeno životno osiguranje za slučaj smrti na iznos od 100.000 KM, te za slučaj trajnog invaliditeta na iznos do 200.000 KM. Cijena osiguranja po jednom pripadniku OSBiH je pola marke po danu. 


U Ministarstvu i Predsjedništvu BiH svjesni su očekivanja NATO-a, prema kojima bi naša zemlja trebala više učestvovati u mirovnim misijama iako u našoj misiji u Briselu ističu da zvaničnih zahtjeva za to nema. Sa zvaničnim zahtjevom ili bez njega, složni su svi u tome da se u narednoj godini očekuje povećanje broja pripadnika OSBiH u mirovnim misijama.