NSRS: Usvojen Nacrt zakona o oduzimanju nelegalne imovine

Narodna skupština RS usvojila je danas Nacrt zakona o oduzimanju imovine stečene izvršenjem krivičnog djela, kojim se uređuju uslovi, postupak i organi nadležni za otkrivanje, oduzimanje i upravljanje imovinom stečenom izvršenjem krivičnog djela.

Poslanici su usvojili zaključak, kojim se ovaj nacrt zakona upućuje u javnu raspravu u roku od 60 dana, dok se Ministarstvo pravde RS zadužuje da organizuje javnu raspravu. 

Obrazlažući poslanicima Nacrt zakona, ministar pravde RS Džerard Selman podsjetio je da je krivičnim zakonom i zakonima koji uređuju krivični i prekršajni postupak propisano pravilo da niko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenu izvršenjem krivičnog djela i prekršaja.

Selman je naveo da Zakon propisuje osnivanje Agencije za upravljanje oduzetom imovinom kao upravne organizacije u sastavu Ministarstva pravde RS, dok se u okviru MUP-a RS formira Jedinica za otkrivanje nelegalno stečene imovine.

On je rekao da su sudovi koji vode ove postupke obavezni da po službenoj dužnosti utvrde i oduzmu imovinsku korist pribavljenu izvršenjem krivičnih djela.

Prema Selmanovim riječima, finansijska istraga pokreće se protiv vlasnika imovine kada postoje osnovane sumnje da posjeduje znatnu imovinu stečenu izvršenjem krivičnog djela.

Selman je rekao da se finansijska istraga pokreće naredbom nadležnog tužioca koji rukovodi istragom, a tokom istrage moguće je preduzimanje određenih istražnih radnji, pretresanje stana i ostalih prostorija vlasnika ili drugih lica, pretresanje vlasnika i drugih lica i oduzimanje predmeta.

Poslanik Stranke za BiH Muharem Murselović rekao je da zakonom posebno treba obuhvatiti 1991. godinu, jer je tada najviše bilo pljačke privatne i javne imovine.

Nezavisni poslanik Vojislav Gligić naveo je da je u RS tokom privatizacije više od 300 preduzeća 10 ljudi kupilo 84 preduzeća, čija je vrijednost viša od 74 miliona KM.

"Od tih 10 ljudi samo jedan čovjek je kupio 30 preduzeća u vrijednosti većoj od 16 miliona KM", dodao je Gligić.