Španija traži povlačenje EUFOR-a iz BiH

Španija je na zasjedanju ministara odbrane Evropske unije u Geteborgu zatražila da se što prije utvrdi rok za postepeno povlačenje trupa Evropske unije (EUFOR) iz Bosne i Hercegovine.

To je danas saopštila španska ministrica odbrane Karme Chakon, koja je istakla da evropske trupe u BiH, u kojima Španija ima svoje vojnike od 1992, ubuduće više ne treba da djeluju kao snage koje provode zadatke na terenu.

Ministrica Chakon je, na danas završenom sastanku ministara odbrane EU, naglasila da vlada u Madridu to traži već neko vrijeme, podvukavši da vojna misija EU u BiH mora da bude završena.

Zadatak Eufora bi se ubuduće sveo na savjetodavne zadatke vladi BiH i školovanje oficira bosanskohercegovačkih oružanih snaga.

Šef Vojnog komiteta EU, francuski general Anri Banteža je na zasjedanju ministara odbrane evropske dvadesetsedmorice stavio do znanja da je "bezbjednosna situacija u Bosni dobra".

General Banteža upozorio je da je politička klima u BiH "prava noćna mora" i ocijenio da zato posao Evropske unije u toj zemlji mora biti da se "spriječi zaoštravanje političkih tonova".

"Ako Savjet ministara EU odluči da te snage (Eufor) preobrazi u neku misiju bez izvršnih zadataka, onda takva odluka mora biti donesena uz mnoga jemstva", predočio je čelnik Vojnog komiteta EU.

Ministri odbrane EU još ranije su razmatrali mogućnost da snage Eufora sa 2300 svedu na oko 200 vojnika, s tim što bi se, u slučaju potrebe, u BiH uputila pojačanja.

Eufor bi imao mali štab u Sarajevu i preko timova za vezu i osmatranje bi nadzirao cijelu teritoriju BiH.
Takođe bi Eufor i dalje pomagao djelovanju Haškog suda u BiH, uključujući hapšenje optuženih za ratne zločine.

Glavna tema neformalnog zasjedanja ministara odbrane EU bila je da se utvrđivanje načina za bolju koordinaciju i šire mogućnosti upotrebe snaga za brzo reagovanje evropske dvadesetsedmorice, takozvanih borbenih grupa.

Takve odlično opremljene i obučene snage od oko 3.000 vojnika svakog semestra obezbjeđuje naizmjenično jedna grupa zemalja EU, ali dosad još nisu bile iskorišćene za "borbene operacije".