Tužioci traže nametanje branioca Radovanu Karadžiću

Tužlaštvo Haškog tribunala zatražilo je danas od Sudskog vijeća da nametne branioca bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid u BiH, koji se danas nije pojavio na početku suđenja.

Predsjedavajući sudija O Gon Kvon (O-gon Kwon), konstatujući da Karadžić nije u sudnici, potom je prekinuo zasjedanje, zakazavši za sutra novu raspravu na kojoj će, kako je nagovijestio, tužioci dati uvodnu riječ.

- Zahtijevaćemo od Karadžića da bude prisutan - dodao je sudija.

Predstavnice Udruženja Majke Srebrenice, prisutne na galeriji sudnice, tu odluku su propratile glasnim izlivima nezadovoljstva. 

- Ovo je cirkus - kazale su neke od njih.

Sudija Kvon rekao je na početku zasjedanja da je Pretresno vijeće pozvalo optuženog, pismom upućenim 22. oktobra, da preispita svoju odluku, ali da je on to odbio da učini.

Pismom, koje je sudija Kvon djelimično pročitao u sudnici, Vijeće je upozorilo Karadžića da može protumačiti da se on odrekao prava da prisustvuje procesu, te mu nametnuti branioca ako nastavi da opstruiše proces.

Prema riječima sudije, Karadžić je 23. oktobra odgovorio pismom u kojem je ostao pri stavu da neće učestvovatu u suđenju, ako mu ne bude odobreno dodatno vrijeme za pripremu.