94-godišnja studentica diplomirala pravo

Jedna 94-godišnja studentica diplomirala je pravo na Univerzitetu u Urbinu, u središnjoj Italiji, i planira da nastavi studirati, izjavio je u utorak rektor Univerziteta.

- Zbog njenog izvanrednog rada na temu nasilje nad ženama i njenih izvanrednih ocjena, dali smo Adriani Jannilli najbolju završnu ocjenu, kazao je Stefano Pivato, rektor Univerziteta u Urbinu.

Adriana Jannilli, savjetnica za preduzeća u penziji, već je dipolomirala orijentalne jezike, političke nauke, a sada i pravo. Planira da se ponovo upiše na univerzitet radi specijalizacije u domenu prava.

- Ona pokazuje nevjerovatnu živahnost i lucidnost. Čovjek bi joj dao 20 godina manje, kazao je rektor i dodao da se gospođa Jannilli dobro uklopila sa studentima.