Karadžiću suđenja 1. marta

Sudsko vijeće Haškog tribunala donijelo je odluku prema kojoj optuženiku Radovanu Karadžiću dodjeljuje branioca koji će zastupati njegove interese na suđenju.

Također je odlučeno da će braniocu biti dat rok od tri i po mjeseca da se pripremi za suđenje. Time će ovaj sudski proces svoj nastavak dobiti 1. marta 2010., saopšteno je iz Haškog suda.

Suđenje Karadžiću je počelo 26. oktobra 2009., ali je on odbijao da se pojavi u sudnici, tvrdeći da nije imao dovoljno vremena da pripremi odbranu.

Sudsko vijeće ga je četiri puta upozorilo da bi mu mogao biti dodijeljen pravni savjetnik ili da bi se suđenje moglo nastaviti bez njega.

Optuženiku, koji je odlučio sam da se brani, ipak je dodijeljen savjetnik.

"Ni od jednog branioca, čak ni najiskusnijeg i najefikasnijeg, se razumno ne bi moglo očekivati da pomaže optuženom i na taj način sudski proces, bez dovoljno vremena za pripremu. Zbog toga će biti potrebno odgoditi nekoliko mjeseci prije nastavka suđenja. (...) Jasno je da je slučaj obiman i da će branilac imati više hiljada dokumenata da pročita, kako bi mogao pravilno ispitati svjedoke Tužilaštva", smatra Sudsko vijeće.

Odluka Sudskog vijeća da imenuje branioca proizašla je iz zaključka da je Karadžić "suštinski i uporno" ometao pravilno i ekspeditivno provođenje ovog suđenja, odbijajući da prisustvuje ročištima dok se ne bude "smatrao spremnim".