FBiH će biti u minisu od 187 miliona KM

Ako FBiH ne ispuni uvjete iz stand-by aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), u opciji su samo dvije mogućnosti.

Prva je eventualni stav MMF-a da će odgoditi isplatu druge tranše dok ne budu ispunjeni uvjeti iz pisma namjere, a to su usvajanje zakona o reviziji korisnika boračko-invalidske zaštite, o plaćama u FBiH, kao i rješavanje postojećeg sistema tzv. beneficiranih penzija.

- Ako ne bude rješenja, a nadam se da se to neće desiti, onda jedino možemo MMF-u poslati novo pismo namjere i tražiti odobrenje novog aranžmana, naravno pod novim uvjetima. Brine me i činjenica da su ostali kreditori, poput Svjetske banke, koji sredstva daju pod izuzetno povoljnim okolnostima, da tako kažem, na čekanju, jer svi žele vidjeti hoćemo li ispuniti preuzete obaveze prema MMF-u - kazao je za naš list federalni ministar finansija Vjekoslav Bevanda.

Manje od dva mjeseca prije kraja budžetske godine, tako se FBiH našla u izuzetno teškoj finansijskoj situaciji. Naime, otvorena je prijetnja da će manjak na kraju godine, ako se ne poboljša naplata javnih sredstava, iznositi 59 miliona KM, te još ako MMF ne odobri uplatu druge tranše kredita od 128 miliona KM, ukupni minus iznositi nevjerovatnih 187 miliona KM!

- Rebalans za umanjenje budžeta FBiH za 59 miliona KM već je spreman i najvjerovatnije će se morati staviti u proceduru. Gdje i kako će nove uštede biti napravljene, odlučit će na koncu Parlament FBiH - istakao je Bevanda, ne želeći otkriti na kojim će stavkama sada biti rezani troškovi.

Preliminarni stav MMF-ove misije o ispunjavanju preuzetih obaveza iz stand-by aranžmana mogao bi biti poznat naredne sedmice.