Svoboda: Nakon Hrvatske iduće tri-četiri godine neće biti prijema zemalja s Balkana

Nakon prijema Hrvatske u Evropsku uniju iduće tri-četiri godine neće biti prijema neke zemlje s Balkana, izjavio je izvjestitelj Evropskog parlamenta za Hrvatsku i potpredsjednik socijaldemokratske frakcije u EP-u Hanes Svoboda.

"Za Hrvatsku se zaključenje pregovora može očekivati već 2010., ali se mora nastaviti reforma pravosuđa i borba protiv korupcije", naglasio je ovaj austrijski političar, a prenijele agencije.

On je u Evropskom parlamentu rekao da je političko rukovodstvo u Bosni i Hercegovini potpuno zakazalo u rješavanju dugotrajne ustavne krize, dodajući da se EU treba više baviti civilnim društvom u BiH, koje je razočarano neuspjehom političke elite u zemlji.

"Izjašnjavanje Evropskog parlamenta daje zeleno svjetlo za nastavak širenja EU-a u području Balkana, ali ujedno naglašava da takozvani Kopenhaški kriteriji moraju biti ispunjeni", istakao je Svoboda.


Riješite međusobne sporove

Evropski parlament usvojio je u četvrtak rezoluciju o Strategiji proširivanja Evropske unije u kojoj se Vijeću ministara EU preporučuje da primijeni Prijelazni trgovinski sporazum sa Srbijom.

Rezolucija, koja je usvojena u četvrtak obuhvata zemlje zapadnog Balkana, Island i Tursku.

U vezi sa Srbijom u Rezoluciji se "primjećuje napredak koji je Srbija načinila, a posebno u jednostranoj primjeni Prijelaznog sporazuma".

Takva jednostrana implementacija, izvedena u uslovima finansijske krize, pokazuje posvećenost zemlje da nastavi na putu ka članstvu u Uniji" i stoga EP "poziva Vijeće da bez odlaganja odluči o ratifikaciji Prijelaznog sporazuma".

Takođe se podvlači da puna saradnja s Haškim sudom predstavlja suštinski uslov za napredak zemalja regiona ka članstvu u EU, javio je BBC. 

Uz to, državama zapadnog Balkana upućen je poziv da riješe međusobne sporove kako ti sukobi ne bi bili prepreke za uključivanje u EU.

U Rezoluciji se kaže da je EP zadovoljan što je Evropska komisija (EK) najavila srednjeročno trgovinske ugovore i ukidanje viza za Kosovo, kao i da Srbija treba da se ponaša konstruktivno u odnosu na Kosovo, i preporučuje se Evropskoj komisiji da što prije otpočne dijalog o ukidanju viza "s vlastima Kosova".

Zemlje zapadnog Balkana će biti članice EU

Odluka o proširenju EU na zapadni Balkan već je donesena i vrlo dobro se zna da će te zemlje biti članice Unije, još od donošenja Solunske agende, izjavila je izvjestilac Evropskog parlamenta za zapadni Balkan Doris Pak.

"Njihov ulazak u EU tada neće predstavljati akt milosti EU, već logičnu potrebu, uzevši u obzir njihovu geografsku poziciju koja je usred Unije. Njihova stabilnost, naša je stabilnost", istakla je Pakova.

Ona je dodala da sve dok kopenhagenski kriterijumi ne budu ispunjeni, ne bi trebalo davati datum, kao što je to, "nažalost" učinjeno sa Bugarskom i Rumunijom.

"Sve zemlje u regionu moraju ispuniti kiterijume kao što su ustavna legalnost, demokratija i poštovanje ljudskih prava. One su već mnogo tih uslova i ispunile, a mi im moramo pomoći oko ostatka", izjavila je Pakova.