Više od milion građana BiH na socijalnoj pomoći!?


Prema zvaničnim procjenama, u Federaciji BiH ima oko milion korisnika raznih vidova socijalne pomoći. Od tog broja je 340.000 penzionera, 338.000 nezaposlenih, 150.000 neratnih invalida, 11.000 civilnih žrtava rata i 75.000 nezaposlenih demobilisanih boraca kaže Perica Jelečević, federalni ministar za rad i socijalnu politiku.    
Ističe da postoje još neke kategorije koje traže pravo na novčanu pomoć. Među njima su logoraši i porodice s djecom, kojih ima oko 150.000.

Kako kaže, Kolegij SDA u subotu je podržao ministrov prijedlog da, prema Zakonu o socijalnoj zaštiti FBiH, pravo na naknadu mogu ostvariti samo 90 posto i 100 posto neratni invalidi.

- Drago mi je što je SDA podržala moj prijedlog. Mi nemamo drugog načina, jer od 2,3 miliona stanovnika, koliko ih ima FBiH, milion njih ostvaruje pravo na socijalnu pomoć. U FBiH postoji 27 vrsta davanja prema socijalnim kategorijama, u to su uključena i izdavanja za boračku populaciju. Prema analizama mog ministarstva, samo u 2007. godini za ova davanja izdvojeno je više od jedne milijarde maraka na raznim nivoima vlasti - pojasnio je Jelečević.

Ministar naglašava da su izdvajanja za socijalna davanja u FBiH u mnogo većem iznosu nego u državama regiona, jer Hrvatska, naprimjer, ima oko 4,5 miliona stanovnika, a samo oko 35.000 neratnih invalida.

- Naša zadaća je da u što skorije vrijeme napravimo drugu strategiju i sredstava usmjerimo za one kojima je pomoć države neophodna - tvrdi Jelečević.