OHR: SNSD referendumom manipuliše glasačima i skreće im pažnju sa stvarnih problema

Planirani referendum koji je predložila Vlada RS, predvođena SNSD-om, kojim se u pitanje dovode elementi Općeg okvirnog sporazuma za mir, poznatog kao Dejtonski mirovni sporazum, izlazi izvan djelokruga ustavnih nadležnosti ovog entiteta, u suprotnosti je s njegovim obavezama prema Ustavu BiH i, kako je visoki predstavnik već jasno stavio do znanja, krši Dejtonski sporazum, saopćeno je iz OHR-a.

Vlada Republike Srpske obavezna je da poštuje Dejtonski mirovni sporazum u cijelosti i da ne osporava mjere poduzete na osnovu Dejtonskog sporazuma i rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a usvojenih u skladu s Poglavljem VII Povelje Ujedinjenih naroda. Vlada RS iz tog razloga treba prestati s ugrožavanjem međunarodnih obaveza i opredjeljenja BiH. Organiziranjem referenduma o ovim pitanjima SNSD manipulira glasačima u RS kako bi skrenuo pažnju sa stvarnih ekonomskih problema s kojima se suočavaju građani.

Takve radnje su suprotne vladavini zakona i ugrožavaju reputaciju Republike Srpske. Tokom svoje protekle posjete Banjoj Luci visoki predstavnik je jasno rekao da "odbijanje najosnovnijih principa Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao i standarda međunarodnog prava, znači da SNSD vodi Republiku Srpsku na opasan put pravne neizvjesnosti".

Zaključci i javne izjave koje negiraju ustavni poredak zemlje i zakonski okvir kojim se reguliraju pravosudne institucije BiH, koje dovode u pitanje saradnju s Međunarodnim krivičnim tribunalom u Haagu te poriču činjenice o ratnim zločinima dokazane pred sudom, u gruboj su suprotnosti s principom vladavine prava, navodi se u saopćenju.

Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a sve zemlje su obavezane da sarađuju s Međunarodnim krivičnim tribunalom u Haagu, posebno zemlje potpisnice Dejtonskog sporazuma. Član IX prve stranice Dejtonskog sporazuma obavezuje potpisnice Dejtonskog sporazuma da "u potpunosti sarađuju sa svima koji su uključeni u implementaciju ovog mirovnog ugovora, kako je to opisano u aneksima ovog sporazuma, ili sa svima koji su na drugi način ovlašteni od strane Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, u skladu s obavezom svih potpisnica da sarađuju u istrazi i krivičnom gonjenju ratnih zločina i ostalih kršenja međunarodnog humanitarnog prava".

Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira je u više navrata naglasio da međunarodna zajednica zadržava potrebne instrumente kojima se može suprotstaviti destruktivnim tendencijama te da neće dozvoliti pokušaje podrivanja Dejtonskog sporazuma, kao i da će konstantno pratiti situaciju.

Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira je također u više navrata podsjetio vlasti i lidere političkih stranaka ove zemlje da je BiH međunarodno priznata suverena država čiji se teritorijalni integritet garantira Dejtonskim sporazumom. Svako osporavanje osnovnih elemenata Dejtonskog sporazuma smatrat će se neprihvatljivim, uključujući i jednostrane radnje usmjerene na ugrožavanje ustavnog poretka BiH, stoji na kraju saopćenja OHR-a.