Sudsko vijeće odobrilo Karadžiću da se žali na Harvija

Sudsko vijeće Haškog tribunala odobrilo je zahtjev bivšeg predsednika Republike Srpske (RS) Radovana Karadžića da se žali na odluku o postavljenju Britanca Ričarda Harvija za njegovog adokata u pripravnosti.

U odluci se ističe da se suđenje Karadžiću nastavlja 1. marta i da će uloga i funkcije Ričarda Harvija zavisiti od ponašanja optuženog. Vijeće je ocijenilo da je neophodno da se pitanje odluke o postavljenju, koju je donio sekretar Tribunala, razriješi odmah, a ne na kraju suđenja, jer bi inače mogla biti otvorena mogućnost za ponovno suđenje.

„Sudsko vijeće smatra da što skorija odluka žalbenog veća u vezi sa validnošću načina na koji je Harvi imenovan, može doprinijeti napretku u ovom postupku“, navodi se u odluci koja je večeras objavljena u Tribunalu.

Sudsko vijeće je 5. novembra prošle godine naložilo sekretaru da postavi branioca u pripravnosti za Karadžića, za slučaj da optuženi ponovo odbije da se pojavi u sudnici.

Karadžić je tražio da mu se odobri da se žali na tu odluku, ali je taj zahtjev odbijen. Nakon što je sekretar imenovao Harvija, Karadžić je tražio da mu se, u skladu sa pravilima Tribunala, omogući da sam izabere advokata u pripravnosti, ali su sudije i taj zahtjev odbile. Karadžić je potom tražio da mu se omogući da se žali i odlukom sudija ovaj je zahtjev prihvaćen.

Karadžić je optužen za genocid, zločin protiv čovečnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja u toku sukoba u BiH. Suđenje je počelo 26. oktobra prošle godine, bez prisustva optuženog, koji je tražio da mu se omogući adekvatno vreme za pripremu odbrane.