PIC: BiH nije zajednica država, RS je samo entitet

PIC: BiH nije zajednica država, RS je samo entitet

Politički direktori Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira u BiH /PIK/ saopštili su, povodom navoda iz zaključka Narodne skupštne Republike Srpske od 7. novembra, da BiH nije zajednica država i da je Republika Srpska sastavni entitet BiH, a ne država sama po sebi.

U kominikeu, čiji tekst, kako je rekao visoki predstavnik Valentin Inzko, nije podržao predstavnik Rusije, navodi se da, u skladu sa Opštim okvirnim sporazumom za mir, suverenitet i državnost počivaju na državi BiH.

Upravni odbor PIC-a je ponovio da entiteti nemaju pravo na otcjepljenje od BiH i da oni pravno postoje samo na osnovu Ustava BiH.

"Još jednom je potvrđeno opredjeljenje za teritorijalni integritet i osnovnu strukturu BiH kao jedinstvene i suverene države, koja se sastoji od dva entiteta", navodi se u kominikeu.

Upravni odbor PIC podsjeća da spoljna politika i zahtjevi za članstvo u međunarodnim organizacijama i institucijama spadaju u isključivu nadležnost institucija BiH.

"NATO članice PIC-a i Japan pozivaju vlasti da sprovedu Reviziju odbrane BiH, donesenu u decembru 2016. godine, da modernizuju institucije i potencijale BiH iz domena odbrane, te da izvrše uknjiženje perspektivne vojne imovine u oba entiteta. Vlasti Republike Srpske moraju da ispoštuju obavezujuće odluke sudova BiH u predmetu koji se odnosi na lokaciju perspektivne imovine u Han Pijesku /Veliki Žep/", navodi se u komunikeu.

U kominikeu se izražava zabrinutost zbog stalne retorike podjela koja se čuje od političara u BiH.

"Izjave o otcjepljenju entiteta, priča o hipotetičkim ratnim scenarijima ili negiranje presuda Haškog tribunalu su neprihvatljive i stvaraju klimu koja ugrožava međuetnički dijalog i pomirenje, kao i svaki napredak u poboljšanju života građana BiH", navodi se u kominikeu PIC-a.

Upravni odbor PIC-a poziva na pomirenje, međusobno razumijevanje i toleranciju i suzdržavanje od događaja, radnji i retorike koji unose podjele, uključujući i veličanje osuđenih ratnih zločinaca, historijski revizionizam i provokativnu upotrebu simbola, te daje podršku Mehanizmu za međunarodne krivične sudove, koji će naslijediti Haški tribunal.

Naglašeno je da međunarodna zajednica i dalje zadržava potrebne instrumente za osiguranje sprovođenja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao i da je potrebna puna implementacija programa "pet plus dva", što je i dalje uslov za zatvaranje OHR-a.

U komunikeu se sve strane podsjećaju na obavezu da u potpunosti poštuju Dejtonski mirovni sporazum, sve njegove anekse i odluke visokog predstavnika.

PIC podsjeća vlasti u BiH da je Ustav BiH sastavni dio Dejtonskog mirovnog sporazuma i da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obavezujuće i da se moraju sprovoditi.

Upravni odbor PIC-a je još jednom potvrdio punu podršku visokom predstavniku u obebjeđivanju punog poštivanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH i sprovođenju njegovog mandata u skladu sa Aneksom 10 i relevantnim rezolucijama Savjeta bezbjednosti UN-a.

Politički direktori Upravnog odbora PIC-a sastali su se danas i sa članovima Predsjedništva BiH sa kojima su razgovarali o političkoj situaciji u BiH i prioritetima koalicije do kraja ovog mandata, kao i sa pravosudnim organima BiH.

Upravni odbor PIC-a izrazio je žaljenje zbog nedostatka napretka u BiH, propuštenih prilika i gubitka značajnih sredstava u posljednjih šest mjeseci, koji su rezultat političkih sukoba i činjenice da vlasti izbjegavaju odgovornost.

"To se odnosi na institucije na nivou BiH, koje nisu u stanju da donesu ključne zakone i da sprovedu reforme od suštinske važnosti za socijalni i ekonomski napredak, kao i uslove iz programa `pet plus dva`", navodi se u komunikeu.

Upravni odbor PIC-a izrazio je žaljenje što Federacija BiH nije donijela i sprovela zakone, uključujući i one o prioritetima entitetske vlade iz Reformske agende.

PIC daje dodatni podsticaj za iznalaženje rješenja pitanja Kluba poslanika iz reda srpskog naroda u Domu naroda Federacije BiH, te realizaciju preporuka OSCE-ove Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava i Grupe država protiv korupcije, čiji je cilj unapređenje izbornog procesa.

Kada je riječ o izazovima u predstojećem periodu, Upravni odbor PIC-a je pozvao nadležne organe u BiH da ostvare rezultate u vezi sa sljedećim hitnim prioritetima.

Riječ je o preduzimanju koraka da se poboljša ukupna atmosfera u BiH, da se iskoristi vrijeme do izbora da se pažnja ponovo usmjeri ka pitanjima koja su važna za građane BiH, uz suzdržavanje od jednostranih poteza i strogo poštivanje osnovnih principa kompromisa, dijaloga i konsenzusa između tri konstitutivna naroda u donošenju odluka, što bi trebalo da doprinese političkoj stabilnosti i stvaranju prilika za ekonomski razvoj.

PIC traži da se u BiH što prije ispune preostali uslovi iz aranžmana sa MMF-om za produženo finansiranje, da se unaprijedi mehanizam za koordinaciju donacija i da se preuzme više odgovornosti u procesu ekonomskog i socijalnog razvoja.

Upravni odbor PIC-a podržava napore za usklađivanje izbornog sistema sa odlukama Evropskog suda za ljudska prava.

Upravni odbor PIC-a poziva relevantne političke lidere da sprovedu odluku Ustavnog suda BiH za Mostar, te na taj način omoguće održavanje izbora u ovom gradu koji, kako se navodi, mora ostati jedinstvena, multietnička jedinica lokalne samouprave uz određen nivo lokalnih nadležnosti/uprave ispod nivoa gradske uprave.

PIC upućuje i na uzdržavanje od bilo kakvih postupanja kojima se dalje politizuje obrazovanje u BiH i otežava pomirenje, uključujući i povrede Kriterijuma za nazive i simbole škola, pri čemu je najskoriji primjer bila škola "Mustafa Busuladžić" u Kantonu Sarajevo, za čije rješavanje su se vlasti obavezale.

Polititčki direktori PIC-a smatraju da treba nastaviti sa jačanjem regionalne saradnje u različitim oblicima, s ciljem doprinošenja održivom pomirenju, poboljšanom uzajamnom razumijevanju, promociji novih mogućnosti za ekonomski razvoj i proširenu kulturnu povezanost.

Naredna sjednica Upravnog odbora PIC-a trebalo bi da bude održana u Sarajevu u junu naredne godine.