​Pravilnik Web stranice www.Bol-chat.com i IRC Bol-Chat mreze

​Pravilnik Web stranice www.Bol-chat.com i IRC Bol-Chat mreze

Pravilnik Web stranice www.Bol-chat.com i IRC Bol-Chat mreze

Korisnici Bol-Chat mreze obavezni su da se, pored pravila navedenih u Pravilniku za postavljanje sadržaja korisnika, pridržavaju i dole navedenih pravila.

Bol-Chat mreza namjenjena je isključivo ličnoj upotrebi korisnika. Direktna ili indirektna upotreba ili pokušaj upotrebe Bol-Chat mreze u komercijalne svrhe, za promociju proizvoda i usluga ili druge slične namjene - strogo je zabranjena!

Opšta preporuka

Kada budete odabrali svoj nadimak /nick vasNadimak ili profil na web stranici trebalo bi da ga registrujete (i ne menjate), kako ne biste zbunjivali ostale učesnike u razgovoru.

Šta je zabranjeno?

1. Pristup osobama mlađim od 14 godina , ometanje rada mreze , servera, operatera ili administratora na bilo koji način.

2. Djeljenje pornografskih sadržaja - predstavljanje polnih organa ili drugih djelova ljudskog tjela ili seksualnih radnji u cilju izazivanja seksualnog uzbuđenja. Svaki vid seksualnog uznemiravanja, odn. nedolični predlozi sa seksualnom tematikom ili izlaganje pornografskim sadržajima, svaki vid komunikacije koji sadrži posredan ili neposredan poziv na seksualni čin.objelodanjivanje ličnih podataka o ma kom učesniku mreze bez njegove izričite i javne saglasnosti,
pedofilija, odn. nagovaranje djece u seksualne svrhe (biće sankcionisana i prijavljena nadležnim državnim organima)

3. Klevetanje, maltretiranje, iskorišćavanje, uznemiravanje, iskazivanje prijetnji ili diskriminisanje drugih učesnika, ili na neki drugi način kršenje prava drugih (kao što je pravo na privatnost)
govor mržnje, objavljivanje, postavljanje, distribuiranje ili širenje bilo kakvog klevetničkog ili nezakonitog materijala, sadržaja, video snimaka, slika, audio snimaka, tekstova ili informacija, npr. o zlostavljanju životinja, droga ili zloupotrebi supstanci, nesreća, leševa i sličnih stvari.

4. Postavljanje materijala koji sadrži bezrazložno nasilje (na sebi ili drugima), ili prikazuje sebe ili nekog drugog povređenog, napadnutog ili ponižavanog
pozivanje na nasilje, rasizam i druge nezakonite radnje, snimanje video ćaskanja i video prikaza, pravljenje screen shot-a, kopiranje audio i video komunikacije, prepiske i distribuiranje toga
bilo kakva razjmena intelektualne svojine bez odobrenja vlasnika,reklame, komercijalne poruke,prikazivanje i demonstracija nepriličnog ili uvredljivog materijala.

5. Objavljivanje privatne komunikacije bez saglasnosti svih strana koje učestvuju u prepisci, slanje bilo kakvog teksta na automatizovan način, automatsko vraćanje na kanal bez uvida u poruku operatera koji vas je izbacio
traženje statusa operatera na Bol-Chat mrezi i bilo kakvo mješanje u administraciju Mreze (svaki pokušaj strogo se kažnjava)
6. Prietnje operaterima i pozivanje na nekog od operatera ili administratora.Zadržavanje korisnika na kanalu #Upomoc ili #BolHelp ukoliko nemate pitanje u vezi sa Web stranicom ili IRC mrezom.
Prijevod, dekompilacija, reverzni inženjering, disasemblovanje, modifikacija, kopiranje, menjanje ili spajanje sa drugim softverom, reprodukcija, izdavanje, pozajmljivanje, distribucija, preprodaja ili bilo koji drugi način otuđivanja softverskih klijenata Bol-Chat mreze u cjelini ili parcijalno. PROXY i VPN nisu dozvoljene zbog kacanja virusa na te iste navedene ..

Kršenje ovih pravila povlači, uz prethodno poslatu opomenu ili bez nje, sankcionisanje korisnika:

1.Zabranom učestvovanja u razgovoru
2. Zabranom kompletnog pristupa kanalu ili web stranici
3.Deaktivacijom ili brisanjem korisničkog nadimka ili web profila
4.Zabranom pristupa mrezi ili web profilu i forumu

Sav sadržaj, komentari, prikazi, informacije, podaci, tekst, video, slike, natpisi, muzika, zvuk, grafika, fotografije, audio-vizuelni prikazi, interaktivni prikazi, dokumentacija, diskusije, vijesti, članci, poruke, listinzi i drugi prikazani materijali - isključivo su vlasništvo osobe od koje potiču i samo je ona odgovorna za njihov sadržaj.Bol-chat mreza ni na koji način nije odgovorna za taj materijal.

Korišćenje kamere, slušalica i mikrofona

Svaki korisnik mora biti svestan toga da sam mora proceniti hoće li izložiti svoje materijale preko kamere, slušalica i mikrofona drugom korisniku ili prihvatiti i upotrebiti njegove. Jedino on snosi sve moguće rizike.

Sadržaj poruka
Web Bol-Chat mreza kao i IRC Bolchat mreza ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj komunikacije korisnika Bolchata. Ukoliko imate pitanje ili predlog u vezi sa ovim pravilima, obratite nam se.na navedeni link :

Kontakt

Zadržavamo pravo da uklonimo ili izmenimo bilo koju poruku na Bolchatu iz bilo kog razloga.

BOLCHAT toleriše IRC klijente koji dozvoljavaju automatizaciju (skripte, botovi, BNC-ovi), ali zadržava pravo da uskrati pristup bilo kome, bilo kad, iz bilo kojeg razloga ili bez razloga, pa čak i cjelokupnom Internet service ili shell provajderu, ukoliko administratori smatraju da je to neophodno.

Operateri BOLCHATA
Operateri bOLCHAT MREZE dužni su da:

1. Moderišu javne razgovore na kanalima Bolchat mreze i sankcionišu korisnike koji krše pravila ponašanja , jednako gledaju na sve korisnike i ne zloupotrebljavaju svoj status u lične svrhe dok koriste status operatera, budu uključeni sa nadimkom pod kojim su registrovani na AOP/SOP listu kanala budu uključeni na kanal #upomoc i korisnicima odgovore na sva pitanja postavljena u vezi sa IRC MREZE a za web pomoc #BOLHELP i poštuju svakog korisnika i svako pitanje u vezi sa Bolchatom
2. Izbace iz kanala #Upomoc i #BOLHELP svakog korisnika koji ne postavi pitanje svojim ponašanjem budu uzor ostalim korisnicima .

3. Strogo je zabranjeno kopiranje/prepričavanje logova i dešavanja sa internog kanala za operatere. Ukoliko to uradite bićete odmah razrešeni statusa. Izbegavajte svađju i konflikte, jer se svi trudimo da budemo kolegijalni radi lepše atmosfere i bolje saradnje. Ukoliko dodje do svađe, obe strane biće suspendovane, bez obzira na to "ko je prvi počeo"

4. Ukoliko imate nešto protiv nekog operatera ili neku nejasnoću, razgovarajte privatno sa ircopovima/administratorima

5. Zabranjeno je upadanje u razgovor kolegi na kanalu #BolHelp ili #Upomoc. Ukoliko je određeni operater preuzeo korisnika, taj operater mora i da dovrši na #BolHelp ili #Upomoc. Ukoliko se to tiče vas ili znate bolje, pitate tog operatera u privatnom razgovoru ili sa notice ili na internom kanalu da preuzmete.

5. Ukoliko niste prisutni, dodajte reč OFF ili idite u away na kraj svog nadimka, kako bi sopovi/ircopovi/administratori znali da niste tu, kako bi znali da li ste im na raspolaganju ukoliko zatreba pomoć na nekom kanalu.
Dozvoljen je ignore korisnika samo za private i notice: /ignore -pn nick ili /ignore nick

6. Zabranjeno je skidati tuđe banove i voiceve, osim u određenim situacijama, za šta se treba konsultovati se sa sopovima/ircopovima/administratorima.

7. Zabranjeno je vređanje korisnika na bilo koji način. Primitivizam, vulgarnost i bahatost kod operatera se ne toleriše i u tom slučaju bićete odmah razrešeni statusa.Operater je dužan da, čim primeti nesporazum ili neki veći konflikt među korisnicima povodom nacionalnih ili nekih srodnih tema, istoga momenta umiri korisnike ili ih izbaci i banuje ako korisnici ne žele da se smire.

U slučaju kršenja nekog od pravila, operater može biti privremeno ili trajno razrešen statusa, u zavisnosti od odluke administratora. Administratori Bol-Chat mreze imaju pravo da bez najave i obrazloženja brišu ili dodaju operatere.

8. Strogo je zabranjeno izbacivanje nizih ili slicnim rangu admine i operatore kao sto su aop/sop

OSNOVNE KOMANDE ZA REGRISTRACIJU NIKA

Komandom /ns REGISTER zeljenasifra emailpravi u slucaju da zaboravite sifru

Identifikacija za nadimak se vrsi komandom /identify SHIFRA (na primer /identify 123456 )

Izražavanje emocija u porukama (tzv. smajliji)
:-) - smeh, postoje i varijacije :) ili :o)
:-( - tuga
:'-) - plač
;-) - namigivanje
:-] - kiseli smešak
8-) - ugodno iznenađenje (raširene oči) ili nos i naočare
:O) 8-o - iznenađenje (otvorena usta)
:-))))) - grohotan smeh