"Diž'se Tito

"Diž'se Tito

"Diž'se Tito ako Boga znaš samo diž se Tito, bez tebe je ovdje sve mahnito. Pokrali su bog samo zna koliko". ;)