Krnjić: Narednog mjeseca penzije će se obračunavati po novom Zakonu o PIO

Krnjić: Narednog mjeseca penzije će se obračunavati po novom Zakonu o PIO

Narednog mjeseca počet će se obračunavati penzije po novom Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju – potvrdio je Feni direktor Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja Zijad Krnjić, dodajući da je pred uposlenicima Zavoda veliki posao.

Uvjeren je da će Zakon o PIO biti stabilizirajući za Federaciju i da će ispraviti nepravdu, jer neće biti neobjektivno visokih i nerealnih malih penzija, nego u skladu sa plaćama i stažom.

– Djelovat će pozitivno na budućnost Federacije u smislu ekonomskog razvoja – naglasio je Krnjić.

Zakon o PIO stupit će na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama FBiH.

Zakonom je uveden bodovni sistem za obračun penzija, zbog čega uposlenike Zavoda, kako poručuje Krnjić, čeka ogroman posao, ali je to za dobrobit Federacije.

Novi zakon o PIO više puta je bio u parlamentarnoj proceduri. Uvodi novi bodovni sistem za izračun visine penzija, zasnovan na godinama radnog staža osiguranika i uplaćenim doprinosima.

Izračun se također vrši na temelju prosječne plaće u Federaciji BiH. Primjerice, ako je osiguranik imao plaću u visini prosječne u FBiH, a navršio 40 godina staža i ima uplaćene doprinose, za svaku godinu mu se računa po jedan lični bod.

Tako dobivenih 40 bodova ukupno množi se s općim propisanim bodom od 14 KM te izračunava visina penzije od 560 KM (40X14 = 560). Ukoliko je plaća, primjerice, bila upola manja od prosječne u FBiH, lični bod je 0,5, a duplo veća, osiguraniku se za svaku godinu staža uračunavaju po dva lična boda. Iznosi između tih vrijednosti množe se s odgovarajuće sračunatim ličnim bodom.

Novi propisani kriterij za izračun penzija policijskim službenicima nije prosječna plaća u FBiH već najbolji petogodišnji prosjek ostvaren u branši tokom radnog staža.